Toimialat

Profit Software tarjoaa analytiikka- ja tiedonhallintaratkaisuja useille toimialoille.

Finanssi

Olemme kehittäneet analytiikan ja raportoinnin ratkaisumme yhteistyössä finanssisektorilla toimivien asiakkaidemme kanssa. Yhdistämällä toimialaosaamisen ja asiakaskohtaisen liiketoimintaymmärryksen, luomme lisäarvoa Pohjoismaiden suurimmille finanssialan toimijoille.

Tieto on erityisesti finanssialalla liiketoiminnan arvokkaimpia resursseja – integraatioratkaisujemme avulla keräämme dataa niin perusjärjestelmistä kuin muista liiketoiminnan tukijärjestelmistä. Esimerkiksi kehittämämme Customer Data Hub -ratkaisu tarjoaa täydellisen 360-näkymän asiakastietoon data scientistien ja analyytikoiden jatkojalostettavaksi ja paremman päätöksenteon tueksi.

Customer Data Hub -ratkaisun lisäksi portfoliomme finanssialan toimijoille kattaa työkalut sijoitusten hallintaan, kirjanpitoon ja rahoitukseen, sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin sekä itsepalveluna toteutettuun analytiikkaan.

Kiinteistö

Profit Softwaren kiinteistöanalytiikan sovellusalusta tarjoaa kattavan tuen yrityksissä tarvittaville raportoinnin ja analytiikan palveluille. Ratkaisumme sisältää valmiin suorituskykymittaristopohjan, jolla voidaan mitata onnistumista kaikilla organisaatiotasoilla aina ylimmästä johdosta operatiiviselle tasolle saakka. Ratkaisumme kattaa tekniset integraatioratkaisut toimialan yleisimmin käytettyihin toiminnanohjausratkaisuihin. Luotettava, muistinvarainen raportointiratkaisumme takaa täydellisen käyttäjäkokemuksen – myös mobiilisti.

Ketterä toteutusmalli mahdollistaa ratkaisun vaivattoman ja kustannustehokkaan käyttöönoton.

Lehto 

Energia ja vesi

Energia- ja vesialan yritykset ovat yksi keskeisistä osaamisalueistamme. Big Data ja isot datamassat luovat ratkaisullemme pohjan, jolla asiakkaamme voivat harjoittaa liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisumme on integroitavissa markkinoiden yleisimpiin toiminnanohjausjärjestelmiin ja tarjoaa soveltuvat työkalut yrityksille, jotka haluavat parantaa liiketoimintaansa ja tiedolla johtamista.

Kokonaisvaltaiset, visuaaliset raportointityökalut takaavat tehokkaan päätöksenteon. Oikea-aikainen näkymä suorituskykymittaristoihin ja poikkeamien havaitseminen varmistavat operatiivisen ohjauksen tehokkuuden. Esimerkkinä tarjoomastamme voisi mainita pilvipohjaiset IoT-ratkaisut ympäristön olosuhteiden mittaamiseksi tai veden virtausten havainnointi putkistoissa mahdollisten vuotojen estämiseksi; näistä molemmat tuottavat arvokasta tietoa ennaltaehkäisevää ylläpitoa varten. Tämä puolestaan tuo säästöjä ja parantaa pääoman tuottoa.

Ulkoisen datan liittäminen ratkaisuihin, esimerkiksi energiamarkkinaa tai sääpalveluja koskien, luo data-analyytikoille tehokkaan mahdollisuuden tiedon tutkimiselle, esimerkiksi oikeiden hinnoittelupäätösten tekemiselle tai asiakasvaihtuvuuden mittaamiselle.

Terveydenhoito

Terveydenhoitosektori on yksi laajimmista asiakassegmenteistämme Pohjoismaissa. Palvelemme erilaisilla analytiikkapalveluilla merkittäviä terveydenhoidon toimijoita sekä yksityisellä että kuntasektorilla. Terveydenhoitoalalla käsitellään suuria määriä luottamuksellista ja eri paikoissa olevaa dataa. Useat järjestelmät ja palvelujen tarjoajat tekevät datan ymmärtämisestä monimutkaista. Profit Softwarella on syvällinen asiantuntemus terveydenhoitoalan arvoketjuista sekä ymmärrys lainsäädännön vaatimuksista liittyen sensitiivisen datan käsittelyyn.

Tunnemme eri käyttäjäryhmien vaatimukset datalle. Tämä yhdistettynä tietovarastointi- ja arkkitehtuuriosaamiseemme, integraatiotietämykseen ja itsepalveluraportointimahdollisuuksiin takaa datakeskeisen ja tietoon pohjautuvan hallinnoinnin.

Oli kyseessä terveydenhuollon sisällyttäminen tunnuslukuihin liittyvään raportointiin tai laskutus- ja asiakastyytyväisyysasteen parantaminen, ratkaisumme tuovat lisäarvoa loppukäyttäjille.

Lue lisää ratkaisuistamme

Customer Data Hub

Data Anomaly Detector

Form Fairy

Warehouse Warlock

Jatkuvat palvelut

Yhteystiedot

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Tai ota yhteyttä myyntiimme osoitteeseen sales@profitsoftware.com.