Kohti parempaa asiakaskokemusta

Profit Softwaren Customer Data Hub tiivistää asiakastiedon yhteen keskiöön luoden kokonaisvaltaisen 360-näkymän. Ratkaisu kokoaa monipuolisesti tietoa ja antaa kattavan kuvan asiakkuuden elinkaaresta. Customer Data Hubin avulla mahdollistat yksilöllisen, proaktiivisen ja oikea-aikaisen asiakaskokemuksen.

Oikea-aikaiset ja kohdennetut toimenpiteet

Customer Data Hubin avulla voit muodostaa laajan ymmärryksen asiakkaan palveluista ja/tai tuotteista. Automatisoituja toiminnallisuuksia voit käyttää silloin, kun asiakkuus sitä edellyttää. Kohdennetuilla markkinointi- ja myyntiaktiviteeteillä mahdollistat entistä tuottavamman asiakassuhteen.

Räätälöidyt ratkaisut tarpeen mukaan

Viitekehyksen keskeisiä osia ovat referenssiarkkitehtuuri ja kokoelma käyttötapauksia, joita olemme toteuttaneet tai tunnistaneet aiemmissa projekteissamme. Tyypillisiä käyttötapauksia ovat esimerkiksi asiakkaan segmentointitiedot, tuote- ja palveluhistoria tai next best action -ratkaisut.

Ratkaisu voidaan räätälöidä asiakastarpeiden mukaan ja siihen voidaan yhdistää esimerkiksi CRM-järjestelmä tai mikä tahansa käytössä oleva järjestelmä. Customer Data Hub soveltuu käytettäväksi kaikilla toimialoilla.

Näin pääset ketterästi liikkeelle

Tarpeet ja lähtökohdat ovat tyypillisesti erilaisia, joten tekninen ratkaisu on mahdollista toteuttaa useammasta eri näkökulmasta. Alkuun pääsemiseksi:

  • Valitse käyttötapaus
  • Kerää tarvittava data
  • Uudelleenarvioi, opi ja kehitä

Yhteystiedot

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Yhteydenottopyyntö