Vesimittarien älykäs analytiikka

Vesimittaridatan parempi hallinta tuo toimintaan tehokkuutta

Ajantasainen ja automaattinen veden käytön mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden merkittävään tehokkuuden ja asiakaspalvelun parantamiseen vesilaitoksille. Mikä parasta, mittareiden tuottaman tiedon avulla voidaan samalla pienentää toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.​

Kokonaisvaltainen karttapohjainen näkymä koko vesijohtoverkostoon, ajantasainen virtaamatieto ja dataan pohjautuvat hälytykset poikkeamista antavat  asiakaspalvelulle, kunnossapidolle ja tekniselle kehitystiimille visuaalisen ja helpon tavan verkoston toiminnan seurantaan ja optimointiin.

Ratkaisu on joustava ja se voidaan sovittaa mille tahansa vesilaitokselle.

 

Nopeampi reagointi – parempi asiakaspalvelu

Keskitetty mittaustiedon käsittely mahdollistaa eri toimittajien mittareiden käsittelemisen yhtenäisellä tavalla, samassa järjestelmässä. Mittaustiedon laatu voidaan varmistaa ja jopa korjata automaattisesti, jos kyse on esimerkiksi satunnaisesta tiedonsiirron häiriöstä. Asiakkaille saakka päässeen virheellisen tiedon korjaaminen aiheuttaa aina ylimääräistä työtä, joten mitä aikaisemmin virheet havaitaan, sitä helpompaa niiden korjaus on.​

Keskitetty mittaridatan käsittely mahdollistaa veden käytössä tapahtuvien muutosten ja poikkeamien seurannan, esimerkiksi hitaasti pahenevien vuotojen löytämisen ja ennakoivan huollon kohdistamisen sinne, missä datan perusteella havaitaan poikkeamia.

Ratkaisu sisältää seuraavat toiminnot:

 • Ajantasainen kulutustieto
 • Laitteiden tilojen ja hälytysten seuranta
 • Virheellisen tiedon havainnollistaminen
 • Joustava, helppokäyttöinen raportointi
 • Tietojen yhdistäminen useasta lähdejärjestelmästä
 • Helposti integroitavissa sisäisiin ja ulkoisiin järjestelmiin
 • Täysin pilvipohjainen
 • Sovitettavissa asiakaskohtaisesti
 • Usean eri mittarityypin käsittely saman järjestelmän kautta​

Hyödyt

 • Tiedon laadun parantaminen
 • Nopeampi reagointi poikkeamiin, ympäristövaikutusten minimointi
 • Parempi asiakaspalvelu
 • Automaattinen laskutustietojen siirto asiakastietojärjestelmään
 • Data täysin asiakkaan omassa hallinnassa
 • Kattava data mahdollistaa uusien näkökulmien hakemisen
 • Skaalautuu joustavasti vesilaitoksen toiminnan kasvun mukaan
 • Täysin pilvipohjainen, ei laiteinvestointeja
 • Nopea, riskitön käyttöönotto
 • Helppokäyttöisyys
 • Kustannustehokas, selkeä hinnoittelumalli

Teknologiat

 • MS Azure
 • Power BI

Tuettuja vesimittari­toimittajia:

 • Zenner
 • Axioma
 • Bmeters
 • Adeunis
 • Honeywell
 • Krohne
 • ym.

Yhteystiedot

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Myynti

Teemu Vainio

Teemu Vainio

Tuotepäällikkö

Yhteydenottopyyntö