Warehouse Warlock

Tietovarastokiihdytin automatisoi ja optimoi tietovaraston datan käsittelyn.

Modernia tietovarastointia

Vaatimukset modernille tietovarastolle ovat tiukat. Nopean käyttöönoton lisäksi tietovaraston on oltava riittävän joustava tukeakseen uusia ja muuttuvia liiketoimintavaatimuksia.

Profit Softwaren kehittämä Warehouse Warlock generoi metadatan pohjalta tietokantarakenteet ja datan latauspaketit, mikä mahdollistaa nopean kehityksen ja vaivattoman ylläpidon.

Olit sitten kehittämässä uutta tietovarastoa tai ylläpidät olemassa olevaa, Warehouse Warlock automatisoi lataukset. Warehouse Warlock on ratkaisusi ensimmäisistä tietovaraston datalatauksista aina tehtäväspesifisten Data Martien luomiseen tai tiedon nopeaan louhintaan asti.

Tukea tämän päivän liiketoiminnalle

Manuaalinen tietovarastokehitys ei ole enää riittävän nopeaa liiketoiminnan tarpeisiin sen hitauden vuoksi.

Automatisoidut, metadatapohjaiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin voidaan vastata. Warehouse Warlock on kehitetty täyttämään tämän päivän liiketoimintatarpeet.

Kun manuaalinen kehitystyö ja työnkulku automatisoidaan, se paitsi nopeuttaa työtä, myös parantaa laatua ja lopputuloksen vakautta sekä minimoi inhimillisiä virheitä.

Ominaisuudet

  • Täydellinen tapahtumien jäljitettävyys, liiketoiminta-avainten validointi ja virheiden käsittely
  • Tietojen muokkaukset ja muunnokset suoritetaan suoraan käyttöliittymässä
  • Kattava tuki eri tiedon latausmenetelmille: uusi ja päivitetty tieto, typistä-lisää, aikapohjainen ja sarakepohjaiseen valintaan pohjautuva
  • Tuki Data Vault 2.0:lle ja Star-skeemoille

Hyödyt

  • Ylläpitotyö on tehokkaampaa, sillä muutokset generoidaan metatietoon perustuen
  • Inhimilliset virheet vähenevät, sillä ratkaisu minimoi manuaalisen työn
  • Standardisoidut ja automatisoidut työnkulut parantavat työmäärä- ja aikatauluarvioiden tarkkuutta

Muita ratkaisujamme

Teknologiat

  • SQL Server
  • SSIS
  • Data Vault 2.0

Yhteystiedot

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Yhteydenottopyyntö