Banker, Försäkring och kapitalförvaltning

Consulting: Banks

Vi kan erbjuda dig allt du behöver för skötseln av IT-tjänster inom finans-, försäkrings- och hälsovårdsbranschen. Krävande branscher förutsätter utöver ett starkt tekniskt kunnande också ingående kännedom om affärsverksamheten och myndighetskraven. 

Digitalisering av affärsverksamhet

 • Tjänstedesign, UX-design och grafisk design​
 • Realisering av nät- och mobiltjänster, full stack-programmering​
 • Lösningar för planering, styrning och rapportering av försäljning​
 • Projektledning och koordinering

Tjänsteintegrering

 • Arkitekturdesign​
 • Integrering, servicekanaler​
 • Reform av bassystem, systemintegrering och konversioner ​
 • Molntjänster

Analysexpertis

 • Rapportering och avancerad analys​
 • Moderna datalager​
 • Master data och informationskvalitet​
 • Molnbaserade lösningar

Våra kunder