Business Intelligence

Företagen har i flera årtionden styrts på grundval av månatliga rapportdata. Ny teknologi möjliggör ännu effektivare tillgång till information. Vi har hjälpt flera företag som representerar toppen i sin bransch att ta steget till nutiden, där den information som behövs för beslutsfattandet finns tillgänglig när som helst och över hela organisationen. Många av dina konkurrenter lever redan i nutiden, du är väl inte steget efter?

Vårt utbud

Konsultation
 • Planering av företagets BI-roadmap
 • Modeller och krav för informationsbaserad ledning
 • IOT-verksamhetsmodeller och -krav
 • BI & DW-arkitekturlösningar och administrationsmodeller
 • Planering av molntjänster
 • Nulägesanalyser och teknologiutvärderingar
Datalager och informationskvalitet
 • Integrationer i bakgrundssystem
 • Anrikning och brytning av information
 • Master Data Management
 • Datalagerlösningar och datamodeller för rapportering
 • Molnbaserade datalagerlösningar
Big data och IoT-lösningar
 • Datainsamlingslösningar för anordningar och givare
 • Lagring, analys och trenduppföljning av anordnings- och givardata
 • Databaserade prognosmodeller och rapportering
 • Lösningar för förutseende underhåll
 • Integreringar i företagets övriga system, Big Data, sociala medier
Rapportering och analys
 • Arbetsbord för informationsbaserad ledning av organisationen
 • Molntjänstbaserade rapporteringslösningar
 • Branschspecifika rapporteringslösningar och IoT-lösningar
 • Portal- och extranätlösningar
 • Stödrapportering för budgetering och prognostisering
Avancerad analys
 • Databaserade prognosmodeller och rapportering
 • Smart informationsstyrd ledning av organisationen
 • Algoritmmodeller och prognostiserande rapportering
 • Molntjänstbaserade analyslösningar som producerad tjänst
Kontinuerliga tjänster
 • Tillförlitliga underhållstjänster för projektleveranser
 • Expert alltid anträffbar
 • Vid behov jour 24/7

VÅRA KUNDER

Våra partners