Business Intelligence

Data i fokus för affärsverksamheten

Vi erbjuder ett brett utbud av expertis och tjänster inom analys och informationsledning för olika branscher. Vi är din partner – om det så är fråga om konsulttjänster, datalager och integrationer, avancerad analys, maskininlärning eller artificiell intelligens.

Konsulttjänster
Rapportering och självbetjänings­analys
Avancerad analys
Datalager och integrationer
Projekttjänster

Konsulttjänster

Med hjälp av våra konsulttjänster omvandlas rådata till information som tjänar affärsverksamheten. Om det så är fråga om val av teknik eller arkitektur, hjälper vi dig att fatta rätt beslut och säkerställa att lösningarna för informationsledning motsvarar framtida behov.

Vi erbjuder också konsulttjänster för finansbrancher.

Datalager och integrationer

Det viktigaste elementet när det gäller informationshantering är lagringen av data antingen lokalt on-premise eller som molntjänst. Vi använder moderna datalagringsmetoder såsom DataVault och bästa tillgängliga teknik såsom vårt acceleratorverktyg för datalager, Warehouse Warlock, för insamling och lagring av data för olika affärslösningar.

Vår tekniska kompetens omfattar alla vedertagna datalagringstekniker, on-premise eller som Azure- och AWS-molntjänst, och verktyg som Microsoft SQL, DataLake, SSIS, SSAS Tabular, DataFactory, Snowflake och Informatica, för att nämna några.

Rapportering och självbetjäningsanalys

Den synligaste delen av informationsledningen är ofta olika typer av visuella mätare och analyslösningar eller lagstadgade rapporter och regelbundna affärsrapporter.

Vi hjälper ditt företag att utnyttja data i affärsverksamheten ända från högsta ledning till operativ nivå.

Avancerad analys

Vi har hjälpt otaliga av våra kunder att utnyttja affärsdata i sin verksamhet med hjälp av avancerad analys. I våra lösningar tillämpar vi maskininlärning och AI-tekniker, såsom R, Python och Databricks.

Projekttjänster

Vi genomför projekt med hjälp av moderna tekniker och smidiga metoder, såsom SAFe och DataOps. Utöver projektleveranser erbjuder vi också projekthantering och tjänstedesign.

Läs mer

Brancher

Lösningar

Tekniska lösningar

Kontinuerliga tjänster

Läs mer om våra kundprojekt.