Brancher

Profit Software erbjuder analys- och informationshanteringslösningar för varierande branscher.

Finans

Profit Softwares analys- och rapporteringslösningar har utvecklats i samarbete med våra kunder inom finanssektorn. Genom att kombinera branschkompetens och kundspecifikt affärskunnande skapar vi mervärde för de största finansiella aktörerna i Norden.

Data hör framför allt inom finansbranschen till de värdefullaste resurserna för affärsverksamheten – med hjälp av våra integrationslösningar kan vi samla in data såväl från bassystem som från övriga stödsystem. Profit Softwares Customer Data Hub-lösning ger företagets data scientists och analytiker fullständig 360-graders insikt i all kundrelaterad data för vidareförädling och som stöd för bättre beslutsfattande.

Utöver Customer Data Hub omfattar vår portfölj för finansiella aktörer verktyg för hantering av investeringar, bokföring och finansiering, intern och extern rapportering samt analys på självbetjäningsbasis.

Fastigheter

Profit Softwares tillämpningsplattform för fastighetsanalys erbjuder ett heltäckande stöd för de rapporterings- och analystjänster som företagen behöver. I vår lösning ingår ett färdigt KPI-underlag, som ger möjlighet att mäta prestationer på alla organisationsnivåer ändå från högsta ledning till operativ nivå. Lösningen omfattar tekniska integrationslösningar för den mest använda affärsprogramvaran inom fastighetsbranschen. Vår tillförlitliga, minnesbaserade rapporteringslösning garanterar en fullkomlig användarupplevelse – också mobilt.

Den smidiga genomförandemodellen möjliggör en enkel och kostnadseffektiv implementering av lösningen.

Lehto 

Energi och vatten

Energi- och vattenbranschen hör till våra kärnkompetensområden. Big Data och omfattande datavolymer utgör grunden för vår lösning, som hjälper våra kunder att driva sin affärsverksamhet på bästa möjliga sätt. Vår lösning kan integreras med de vanligaste affärssystemen och erbjuder lämpliga verktyg för alla företag som önskar förbättra sin affärsverksamhet och informationsledning.

Övergripande, visuella rapporteringsverktyg säkerställer ett effektivt beslutsfattande. Rättidig insyn i KIP-mätare och möjlighet att observera avvikelser ger verktyg för en effektiv operativ ledning. Som ett exempel på de lösningar som vi tillhandahåller kan vi nämna Profit Softwares molnbaserade IoT-lösningar för mätning av miljöförhållanden eller vattenströmningen i rörledningar för lokalisering av eventuella läckage. Dessa båda lösningar producerar värdefull information för förebyggande underhåll, vilket i sin tur innebär kostnadsbesparingar och förbättrar avkastningen på kapitalet.

Möjligheten att foga relevant extern data, t.ex. från energimarknaden eller vädertjänster, till våra analyslösningar ger dataanalytikerna en effektiv plattform för att studera data som stöd för rätt prissättning eller mätning av företagets kundomsättning.

Hälsovård

Hälsovårdssektorn är ett av våra största kundsegment i Norden. Vi tillhandahåller olika analystjänster för betydande hälsovårdsaktörer inom både den privata och den kommunala sektorn. Inom hälsovårdsbranschen hanteras stora volymer konfidentiella och fragmenterade uppgifter. Varierande system och många olika tjänsteleverantörer gör det invecklat att skapa en helhetsbild av dessa data. Profit Software har gedigen sakkännedom om värdekedjan inom hälsovårdsbranschen och god insikt i de krav som lagstiftningen ställer på hanteringen av känsliga data.

Vi är väl förtrogna med informationsbehovet hos olika användargrupper. Detta i kombination med vår sakkunskap inom datalagring och dataarkitektur, integreringskompetens och möjligheterna till rapportering på självbetjäningsbasis, säkerställer en datafokuserad och informationsbaserad administration.

Om det så är fråga om att inkludera hälsovårdsadministration i nyckeltalsrapporter eller förbättra fakturerings- eller kundnöjdhetsnivån, bidrar våra lösningar till att skapa mervärde för slutanvändarna.

Läs mer om våra lösningar

Customer Data Hub

Data Anomaly Detector

Form Fairy

Warehouse Warlock

Kontinuerliga tjänster

Läs mer om våra kundprojekt.

Kontakt

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Eller kontakta vår försäljning sales@profitsoftware.com.