Mot bättre kundupplevelse

Profit Softwares Customer Data Hub koncentrerar kunddata till en hubb och skapar en övergripande 360-vy. Lösningen sammanställer mångsidigt data och ger en heltäckande bild av kundrelationens livscykel. Med Customer Data Hub kan du erbjuda en individuell, proaktiv och rättidig kundupplevelse.

Rättidiga och riktade åtgärder

Customer Data Hub ger möjlighet till ingående förståelse av kundens tjänster och/eller produkter. Automatiserade funktioner kan alltid utnyttjas efter behov. Genom riktade marknadsförings- och försäljningsåtgärder uppnår du bättre kundlojalitet och en lönsammare kundrelation.

Skräddarsydda och behovsanpassade lösningar

Lösningens ramverk bygger på en referensarkitektur med en samling användningsfall, som vi implementerat eller identifierat i våra tidigare projekt. Typiska användningsfall är t.ex. data om kundsegmentering, produkt- och servicehistoria eller next best action-lösningar.

Lösningen kan skräddarsys utifrån kundens specifika behov och integreras med t.ex. kundföretagets CRM-system eller andra tillämpningar. Customer Data Hub lämpar sig för företag inom alla branscher.

För en smidig start

Alla företag har olika utgångsläge, varför lösningen kan realiseras med fokus på olika tekniska och funktionella aspekter.

Tre steg för att komma igång:

  • Välj användningsfall
  • Identifiera och sammanställ behövliga data
  • Omvärdera, lär och utveckla

Kontakt

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Kontaktförfrågan