Kontinuerliga tjänster för Business Intelligence

Koncentrera dig på din affärsverksamhet

Om det så är fråga om att upprätthålla affärskritisk rapportering och analys eller att utveckla nya lösningar, finns vi till för dig. Profit Softwares kontinuerliga tjänster omfattar också lösningar för informationsledning och analys. Vi förstår deras betydelse för affärsverksamheten och vi har verktygen och processerna för att säkerställa effektivt fungerande lösningar.

Vår kärnkompetens

 • Gedigen kunskap om befintliga tekniska lösningar och branschspecifika specialbehov
 • Utökad service desk; ett eget engagerat team som arbetar proaktivt för att utveckla servicen
 • Tjänsterna baserar sig på bästa praxis inom branschen, t.ex. ITIL-baserade lösningar som anpassas efter kundens behov

Fördelar

 • En kontaktpunkt
 • Lokala experter som talar ”samma språk”
 • Monitorerade servicenivåer
 • Omfattande svarstid årets alla affärsdagar
 • Tjänstens innehåll avtalas alltid med varje kund och kan också innefatta lösningar av andra tjänsteleverantörer

Övriga lösningar

 

Tekniska verktyg

 • Databasadministration (SQL Server, DB2, Snowflake, SQL DB, SQL DW)
 • Olap, Tabular
 • BizTalk, Frends, OSB, Mule
 • SSIS, Informatica
 • Azure, AWS, Google

 

Kontakt

Antti Lapinleimu

Antti Lapinleimu

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Eller kontakta vår försäljning sales@profitsoftware.com.