Warehouse Warlock

Acceleratorn automatiserar och optimerar användningen av informationen i datalagret.

Modern datalagring

Kraven på moderna datalager är strikta. Lagret måste snabbt kunna implementeras och dessutom vara tillräckligt flexibelt för att stödja nya och föränderliga affärskrav.

Profit Softwares Warehouse Warlock genererar databasstrukturer och nedladdningspaket utifrån metadata, vilket möjliggör snabb utveckling och smidig administrering.

Om du så utvecklar ett nytt datalager eller underhåller ett befintligt lager, automatiserar Warehouse Warlock detta arbete. Warehouse Warlock är rätt lösning från de första nedladdningarna av data ända till att skapa uppdragsspecifika datatorg, s.k. data marts, eller snabb datautvinning.

Stöd för dagens affärsverksamhet

Manuell utveckling av datalager är inte längre ett reellt alternativ, eftersom det inte sker tillräckligt snabbt med tanke på affärsverksamhetens behov.

Profit Softwares Warehouse Warlock genererar automatiserade, metadatabaserade lösningar och har utvecklats som ett svar på dagens snabbt föränderliga affärsverksamhetsbehov.

När manuellt utvecklingsarbete och arbetsflöden ersätts med automatiserade funktioner, löper inte enbart arbetet snabbare utan samtidigt uppnås en högre och jämnare kvalitet och risken för mänskliga fel minimeras.

Egenskaper

  • Fullständig logg över transaktioner, validering av affärsnycklar och hantering av fel
  • Modifiering och konvertering av data direkt från användargränssnittet
  • Omfattande stöd för olika metoder för dataöverföring: ny och uppdaterad information, trunkera-infoga, tidsbaserade och kolumnbaserade val
  • Stöd för Data Vault 2.0 och stjärnscheman (Star Schema)

Fördelar

  • Underhållsarbetet är effektivare, eftersom ändringarna genereras på metanivå
  • Antalet mänskliga fel minskar, eftersom lösningen minimerar andelen manuellt arbete
  • Standardiserade och automatiserade arbetsflöden ger exaktare uppskattningar av arbetsmängder och tidsåtgång

Övriga lösningar

Tekniska verktyg

  • SQL Server
  • SSIS
  • Data Vault 2.0

 

Kontakt

Antti Lapinleimu

Antti Lapinleimu

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Kontaktförfrågan