Ett datalagerprojekt behöver inte vara ett maratonlopp. Med hjälp av modern teknik och en engagerad projektgrupp kan lösningen genomföras på rentav några veckor. Detta konstaterade det finländska byggbolaget Lehto Group, som behövde nya verktyg för att effektivisera sin affärsverksamhetsanalys.

– Analys- och rapporteringsutvecklingen ger möjlighet att snabbt och åskådligt skapa en lägesbild av olika projekt. Lehtos affärsverksamhet baserar sig på ekonomistyrt byggande, som betonar en kostnadsmedveten hantering av kundprojekten i enlighet med uppställda mål från planering till att objektet står klart, berättar Lehtos utvecklingsdirektör Arto Tolonen.

Samarbetet inleddes med en definition av Lehtos analys- och rapporteringsbehov. Utifrån detta kunde Profit Software erbjuda en praktisk analys- och rapporteringslösning för rättidig och exakt uppföljning av affärsverksamhetens nyckelmätare samt för att ta fram visualiserade prognoser för användning inom affärsverksamhetens planering.

– I lösningen har vi tagit fram ett datalager, en tabellmodell samt analysvisualisering, allting med Microsofts senaste teknik. Genom smidig utveckling och en fungerande kommunikation kunde vi implementera lösningen i produktionen på endast sex veckor, vilket är en snabb tidtabell för ett datalagerprojekt, berättar Profit Softwares projektchef Joonas Runnakko.

Vi erbjuder ett brett utbud av expertis och tjänster inom analys och informationsledning för olika branscher. Läs mer.

Projekt
Profit Software utarbetade för Lehto en modern datalager-, analys- och rapporteringslösning. Med den information som lösningen producerar kan Lehto Group genomföra sina byggprojekt ännu kostnadseffektivare.

Lehto Group Abp är en innovativ nyskapare och utvecklare inom byggbranschen. Kärnan i Lehtos verksamhet utgörs av ekonomistyrt byggande, vilket innebär kostnadsmedveten planering, standardiserade lösningar och industriell tillverkning. Lehto Groups affärsverksamhet har en historia som spänner över nära 40 år.

Profit Software är ett företag som levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Dessutom tillhandahåller vi analys- och datahanteringstjänster inom flera branscher. Företaget grundades 1992 och har i dag kontor i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Tallinn och Stockholm. Profit Software sysselsätter över 230 anställda.