Datalagerprojekt gav Lehto Group analys- och rapporteringsfördelar i affärsverksamheten på bara sex veckor

aug 17, 2020 | Analys, News

Ett datalagerprojekt behöver inte vara ett maratonlopp. Med hjälp av modern teknik och en engagerad projektgrupp kan lösningen genomföras på rentav några veckor. Detta konstaterade det finländska byggbolaget Lehto Group, som behövde nya verktyg för att effektivisera sin affärsverksamhetsanalys.

– Analys- och rapporteringsutvecklingen ger möjlighet att snabbt och åskådligt skapa en lägesbild av olika projekt. Lehtos affärsverksamhet baserar sig på ekonomistyrt byggande, som betonar en kostnadsmedveten hantering av kundprojekten i enlighet med uppställda mål från planering till att objektet står klart, berättar Lehtos utvecklingsdirektör Arto Tolonen.

Samarbetet inleddes med en definition av Lehtos analys- och rapporteringsbehov. Utifrån detta kunde Profit Software erbjuda en praktisk analys- och rapporteringslösning för rättidig och exakt uppföljning av affärsverksamhetens nyckelmätare samt för att ta fram visualiserade prognoser för användning inom affärsverksamhetens planering.

– I lösningen har vi tagit fram ett datalager, en tabellmodell samt analysvisualisering, allting med Microsofts senaste teknik. Genom smidig utveckling och en fungerande kommunikation kunde vi implementera lösningen i produktionen på endast sex veckor, vilket är en snabb tidtabell för ett datalagerprojekt, berättar Profit Softwares projektchef Joonas Runnakko.

Vi erbjuder ett brett utbud av expertis och tjänster inom analys och informationsledning för olika branscher. Läs mer.

Projekt
Profit Software utarbetade för Lehto en modern datalager-, analys- och rapporteringslösning. Med den information som lösningen producerar kan Lehto Group genomföra sina byggprojekt ännu kostnadseffektivare.

Lehto Group Abp är en innovativ nyskapare och utvecklare inom byggbranschen. Kärnan i Lehtos verksamhet utgörs av ekonomistyrt byggande, vilket innebär kostnadsmedveten planering, standardiserade lösningar och industriell tillverkning. Lehto Groups affärsverksamhet har en historia som spänner över nära 40 år.

Profit Software är ett företag som levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Dessutom tillhandahåller vi analys- och datahanteringstjänster inom flera branscher. Företaget grundades 1992 och har i dag kontor i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Tallinn och Stockholm. Profit Software sysselsätter över 230 anställda.

Nyheter

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software byter namn till Evitec som del av nordisk expansion

Profit Software är en ledande leverantör av systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn i Norden. Företaget tillhandahåller också business intelligence-lösningar för flera olika branscher. Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och företaget byter...

Blogg

Migration, som att passa in en kub genom ett runt hål

När ett försäkringsbolag skall byta system, ligger fokuset ofta i första hand på hur det nya systemet stöder dagens och framtida behov. Men få försäkringsbolag börjar från noll. Speciellt hos ett livförsäkringsbolag kan de äldsta avtalen vara över 50 år gamla....

Från en initial idé till en ny funktionalitet

I början finns en idé. Ett fragment av en fras från en tidigare konversation dyker upp i minnet. En snabb fråga till kollegor, "Har din kund någonsin nämnt det här?". Och plötsligt är vi i full fart för att bygga ut en ny funktionalitet! Utvecklingen av system och...

Systemförnyelse – en uppdatering av teknologi eller också annat?

Heta diskussionsämnen i samband med en systemförnyelse är bland annat digitalisering, automatisering, konversion och migration. Och inget fel med dessa, de är alla viktiga faktorer som säkerställer att det nya systemet fungerar på önskat sätt och frambringar den...

Vet du hur stor din pension blir?

Pensionerna verkar vara en het potatis i EU.  Insurance Europe publicerade förra hösten i samband med European Retirement Week en pensionsundersökning där man utredde i hur stor utsträckning invånarna i EU länderna individuellt förbereder sig för pensionsårens...