Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information om hur Profit Software (FO-nummer: 0899369-2) behandlar och lagrar personuppgifter i anslutning till kund- och marknadsföringskommunikation.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är:
Profit Software Oy (FO-nummer: 0899369-2)
Bertel Jungs platsen 7 B
02600 Esbo
För mer information, kontakta oss på adressen:
info@profitsoftware.com

Vilka uppgifter samlar Profit Software in
Uppgifter om användaren/kunden, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Användning av personuppgifter
Uppgifter om användaren/kunden används för marknadsförings- och kundkommunikation.

Lagring och skydd av uppgifter
Profit Softwares användar- och kunduppgifter lagras av tredje part. Uppgifterna i marknadsföringsregistret kan raderas på separat begäran av användaren.

Personuppgifterna skyddas med nödvändiga tekniska lösningar från insyn av utomstående. Tillgången till personuppgifterna begränsas så att endast de personer som behöver uppgifterna kan se dem. All åtkomst till personuppgifter övervakas i enlighet med god praxis. Servrar och tjänster är skyddade mot dataintrång och blockeringsattacker.

Behandling av personuppgifter
Profit Softwares anställda har rätt att se uppgifter till den del som det är nödvändigt för utförandet av arbetet. I avtalen mellan Profit Software och tredje part har kraven i den nya dataskyddsförordningen beaktats.

Användarens rättigheter
Användaren har rätt att få de personuppgifter som gäller honom eller henne själv. Användaren har rätt att begära rättelse, ändring eller radering av sina uppgifter.

Om du har gett ett separat samtycke till kundkommunikation, t.ex. genom att prenumerera på ett nyhetsbrev, kan du när som helst begära att dina uppgifter raderas. I frågor som gäller radering av uppgifter kan du kontakta marketing@profitsoftware.com.

Utlämnande av uppgifter till tredje part
Profit Softwares användar- och kunduppgifter lagras av tredje part.

Användning av cookies
Profit Software använder cookies på sin webbplats.

Profit Software förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning. Denna dataskyddsbeskrivning är uppdaterad i maj 2018.