Den mobilbank som Profit Software utvecklat för Hypo tar banktjänsterna närmare kunderna

maj 13, 2019 | News

Hypos nya mobilbank erbjuder privatkunder omfattande tjänster. Kunden kan smidigt kontrollera exempelvis sina korttransaktioner eller lånets saldo. I fokus för den nya mobiltjänsten står användbarhet och nöjda kunder.

Hypo och Profit Software har samarbetat i flera år. När det blev aktuellt med ett omfattande projekt för utveckling av mobiltjänster, valdes Profit Software till samarbetspartner. Projekthelheten inkluderar en lånekalkyl för husbolag som lanserades 2017, Hypos Kotibongari som lanserades 2018 och nu som senaste en mobilbank för privatpersoner.

-Genom projektet ville vi förbättra den nuvarande användbarheten. Den gamla nätbanken krävde identifiering med en kodlista, när den nya mobilbanken tar uträttandet av bankärenden nära kunden. Med hjälp av PIN-koden får man enkelt fram såväl kreditkortstransaktioner som lånesaldot, säger projektdirektör Pekka Turunen, som ansvarat för projektet på Hypo.

Utöver användbarheten ingick i projektet som ett viktigt element också att Hypo själv ansvarar för kundgränssnittet i den nya mobilbanken och att lösningen möjliggör ett smidigt utvecklingsarbete i framtiden.

Hypo är ett kreditinstitut som specialiserat sig på boende och finansering av boende, vilket återspeglas i behoven.

-Vår mobilbank är i första hand avsedd för informationssökning och kommunikation med Hypo. Våra kunder vill se sitt lånesaldo eller saldot på sitt inlåningskonto, de betalar inte sina räkningar i mobilbanken, fortsätter Turunen.

Profit Softwares förtrogenhet med Samlinks data i avgörande roll

Projektet kräver stark insikt i Samlinks data, vilket var en viktig orsak till valet av Profit Software till samarbetspartner. Ett tidigare projekt gällande Hypoteksbankens affärssystem utgjorde en stark garanti för Profit Softwares branschkännedom.

Genomförandet av projekthelheten stegvis tog cirka 18 månader. Det sista tillägget i mobilbanken gjordes för ett par veckor sedan, när kreditkortstransaktioner fogades till menyn. Applikationen har fått positiv respons och beröm från användarna. I projektets slutskede gjordes också en betydande justering med tanke på slutanvändarna, när ingångssidan planerades på nytt i betaskedet. Enlig Turunen var det ett lyckat beslut.

-Projektet utföll väl på alla sätt. ”Good job”, sammanfattar Turunen avslutningsvis.

Projektet
Profit Software utformade för Hypo en mobilbank som riktar sig till privatkunder, där kunden kan granska sina banktransaktioner. Projektet genomfördes för kunden i en multisourcingmiljö som en del av ett mer omfattande projekt avseende mobila tjänster, som pågick i cirka ett och ett halvt år.

Finlands Hypoteksförening
Hypo är det enda riksomfattande kreditinstitutet i Finland med fokus på boende. Det erbjuder sina kunder (privat- och företagskunder samt husbolag) alla lånetjänster som behövs för finansiering av boende. Finlands Hypoteksförening grundades 1860. Hypo sysselsätter cirka 60 anställda.

Profit Software
Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen. Företaget grundades 1992. Profit Software har i dag kontor i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Tallinn och Stockholm och sysselsätter inemot 230 personer.

Etiketter:

Nyheter

Profit Software byter namn till Evitec som del av nordisk expansion

Profit Software är en ledande leverantör av systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn i Norden. Företaget tillhandahåller också business intelligence-lösningar för flera olika branscher. Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och företaget byter...

Big bang – en digital transformation inifrån ut!

Den digitala transformationen har redan länge varit ett återkommande diskussionsämne inom försäkringsbranschen. Diskussionen tog nya varv då pandemin ökade behovet av kundbetjäning på distans, något bolagen de senaste åren arbetat hårt med. Men hur är läget med...

Blogg

Vet du hur stor din pension blir?

Pensionerna verkar vara en het potatis i EU.  Insurance Europe publicerade förra hösten i samband med European Retirement Week en pensionsundersökning där man utredde i hur stor utsträckning invånarna i EU länderna individuellt förbereder sig för pensionsårens...

P27 Nordic Payment omvandlar nordiska betalmarknaden

Vem kommer ännu ihåg tiden då det kunde ta flera dagar för en betalning att överföras mellan två parter? Inte ens mellan två i samma land verksamma banker var betalningsöverföringen som en rak motorväg, utan transaktionen påminde mera ett lokaltåg som stannar upp...

Love thy comma

Written by Annika Karppinen Do you remember those, sometimes hilarious, examples from school classes, where teachers tried to bestow on us the importance of using the correct punctuation marks? For example, how the meaning of a sentence is completely transformed with...