För en mer hållbar framtid.
Vårt mål på Profit Software är att modernisera de nordiska bankernas och försäkringsbolagens tjänster med hjälp av automation, smidiga metoder, analys och molntjänster. Vi tror att detta är vägen mot en mer hållbar morgondag.

Pålitlig och stabil ekonomi

Nya innovationer och kontinuerlig utveckling av våra produkter och tjänster utgör kärnan i vår verksamhet och skapar grunden för vår konkurrenskraft. Dessa innovationer och den kontinuerliga utvecklingen förutsätter både en stabil, pålitlig och transparent ekonomi som underlag och ständig omsorg om såväl medarbetarna som den ekonomiska lönsamheten.

Ekonomisk lönsamhet garanterar sysselsättning för hundratals personer internationellt, ger möjlighet att stödja de anställda i deras privata och professionella mål och möjlighet att också bidra till samhällelig ekonomisk framgång. Syftet med våra hållbarhetsmål och vår hållbarhetsstrategi är att stödja och skapa en hållbar affärsverksamhet i samarbete med andra aktörer inom branschen samt med interna och externa intressenter nu och i framtiden.

Våra medarbetare utgör vår största resurs och vårt mål är att erbjuda var och en betydelsefulla och intressanta arbetsuppgifter.

Social hållbarhet och lika möjligheter

Vi tror starkt på att en sporrande och hållbar arbetsmiljö skapar en anda, där våra medarbetare kan glänsa, ta fram mer innovativa lösningar och trivas med sina dagliga arbetsuppgifter. I vår verksamhet uppmuntrar vi utveckling av arbetsmiljön och social hållbarhet genom nyskapande och dialog med vår personal.

Vi vill erbjuda alla våra medarbetare likvärdiga möjligheter och säkerställa att vår personal har de verktyg som behövs för att uppnå dessa möjligheter. Vi godkänner inte någon som helst ojämlik behandling av medarbetare eller intressenter på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, nationalitet, religion, ekonomiska orsaker eller annan omständighet och vi strävar efter att skapa lösningar som är tillgängliga för alla.

Vårt mål är att skapa en mer hållbar framtid genom att stärka lokala och globala partnerskap genom hela produktionskedjan och genom att handla på ett socialt hållbart sätt.

För en klimatneutral framtid

Vi har förbundit oss att eftersträva en kolneutral morgondag och vi värnar om värden som är viktiga med tanke på miljön. Vi kartlägger som bäst miljökonsekvenserna av vår verksamhet och vårt klimatavtryck. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet på ett sätt som minskar vår miljö- och klimatpåverkan och i stället ökar vårt ekologiska handavtryck.

Stävjandet av klimatförändringen och reduceringen av miljöutsläppen är för oss kritiska mål och vi strävar efter att integrera miljöpositivt tänkande också i företagets strategi.

Som en viktig åtgärd har vi tagit i bruk riktlinjer för hållbar upphandling för att säkerställa att olika intressenter i vår produktionskedja respekterar våra miljömässiga mål. Vi tror att vi genom samarbete med alla intressenter verkligen kan skapa en bättre och mer hållbar framtid för oss och hela samhället.

Moderna lösningar som stöd för en mer hållbar framtid

Digitaliseringen utgör en viktig del av vår affärsverksamhet och vi tror att vi uttryckligen genom digitalisering kan skapa moderna lösningar som stödjer såväl miljömässig hållbarhet som jämlika möjligheter och smidiga lösningar. Med vår affärsverksamhet eftersträvar vi innovationer, bättre och mer tillgängliga produkter och tjänster, samt en mer hållbar framtid.

Vi identifierar också att digitaliseringen innebär nya utmaningar, såsom cybersäkerhet. Vi följer kontinuerligt upp dessa utmaningar och strävar efter att utforma så pålitliga lösningar som möjligt för att säkerställa en hållbar framtid.

Vi uppmuntrar våra medarbetare till hållbara innovationer och stöder en öppen atmosfär, där alla nya idéer såväl inifrån företaget som utifrån är välkomna. Vi tror att nya insikter och innovationer möjliggör tillväxt och banar väg för framtiden i linje med vår vision om hållbar utveckling.

Frågor? Kontakta oss på sustainability@profitsoftware.com