Havainnot rinnakkain vai sarjassa – saavutettavuus takaa tasa-arvoisemman pääsyn tärkeisiin palveluihin

Nov 4, 2019 | Blog

UX-asiantuntijamme Jarmo Palviainen kirjoittaa blogissa saavutettavuudesta ja juuri voimaan astuneesta saavutettavuuslaista verkkopalveluissa.

Oletko tullut ajatelleeksi, että näköaistin kautta useamman kohteen arviointi tapahtuu lähes yhtäaikaisesti? Esimerkiksi uutisia verkosta selatessasi eteesi voi tulla samalla sivulla viisi eri juttua, jotka pystyt lähes saman tien parilla silmäyksellä käsittelemään, luokittelemaan ja arvioimaan kiinnostavuuden mukaan. Jos taas kuulokanavaan tarjotaan viittä eri uutisaihetta yhtä aikaa, emme saa niistä ainoastakaan mitään selvää.

Kuvittele tilanne, jossa olisit näkövammainen verkkosivun käyttäjä. Entä jos joudut ensin kuuntelemaan tavoitteesi kannalta epäoleelliset viisi uutisaihetta selostettuna ennen kuin pääset varsinaiseen asiaan käsiksi? Tämä monen näkövammaisen arkipäivää. Huonosti laaditulla verkkosivulla tämä ei jää tähän. Uutisten lisäksi käyttäjä kuulostelee läpi lukuisat koristeelliset kuvaelementit ja vielä monet näkeviltä käyttäjiltä piilotetut tarpeettomat html-elementit, joita on saattanut vahingossa jäädä koodiin seikkailemaan. Tämä ei vielä estä näkövammaista käyttämästä sivustoa, mutta tekee siitä kyllä tarpeettoman hankalaa. Valitettavan monet palvelut on rakennettu niin, että niiden käyttö on näkövammaiselle käytännössä mahdotonta. Aivan hiljattain uutisoitiin mm. VR:n lipunmyyntipalvelun näköaistiin perustuvasta turvaominaisuudesta, johon ei ollut vaihtoehtoista ohitusmekanismia.

 

Uusi laki takaa yhdenvertaisuuden digipalveluissa

EU:n saavutettavuusdirektiivin pohjalta laadittu kansallinen laki astui voimaan 24.9. Sillä halutaan taata yhdenvertainen pääsy digitaalisiin palveluihin mm. vanhuksille ja vammaisille. Tämä mahdollistaa kaikille itsenäisemmän ja omaehtoisen osallistumisen yhteiskuntaan aisti- ja liikuntarajoitteisiin katsomatta. Laki velvoittaa julkisia hallintotehtäviä hoitavia organisaatioita hoitamaan digitaaliset palvelunsa sellaiseksi, että mm. näkö- tai kuulovammainen käyttäjä voi niitä esteettä käyttää. Julkisen sektorin lisäksi laki velvoittaa myös pankki- ja vakuutusalan perustoimintojen olevan WCAG 2.0 -standardin ja sen tason AA vaatimusten mukaisia. Tämä teknisluonteinen standardi ohjeistaa, miten verkkosivujen rakenne ja toteutus tuotetaan niin, että esim. erilaiset ruudunlukijat (hienosti ilmaistuna ”assistiivinen teknologia”) osaavat jäsentää ne järkevällä tavalla.

Saavutettavuuskeskustelussa korostuu helposti tekninen saavutettavuus, eli se, miten verkkosivut on koodattu, ja että visuaalisessa mielessä esimerkiksi tekstin ja taustavärin kontrastiero on riittävä. On kuitenkin tärkeää muistaa myös sisällöllisen saavutettavuuden merkitys. Selkeiden termien käyttö sekä looginen ja yksinkertainen esitystapa on jo lähtökohtaisestikin tavoiteltava tilanne, mutta monimutkaisessa maailmassa ja markkinointipaineessa tästä voi huomaamattaan lipsua. Saavutettavuuden periaatteiden noudattamisessa on kaksi selkeää hyötyä. Ensinnäkin selkiyttämien helpottaa kaikkien elämää kognitiivisiin kykyihin katsomatta. Toinen hyöty liittyy näppäimistönavigaation yleistymiseen; Myös näkevä ja kuuleva käyttäjä pystyy usein merkittävästi tehostamaan toimintaansa, kun hän ei joudu hapuilemaan hiirtä käsiinsä kirjoittaakseen oman nimensä vaikkapa lomakekenttään.

Pankkien ja vakuutuslaitosten verkkosivustojen on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia vuoden 2021 alusta alkaen. Mobiilisovellusten osalta vaatimusten tulee täyttyä 23.6.2021 alkaen. Myös asiakkaille tarjottavat sähköiset dokumentit (lue PDF:t) on tehtävä saavutettaviksi. Laki ei koske yksityisen sektorin intranet-ratkaisuja. Lisätietoja siirtymäajoista löydät Saavutettavuusvaatimusten verkkosivuilta.

Saavutettavuuden yhteydessä myös perinteinen käytettävyysajattelu auttaa hyvien ratkaisujen luomisessa. Profit Softwaren UX-tiimi on tunnustetun kouluttajan, IDF:n tuella tehnyt itselleen selväksi, mitä ”design for all” todellisuudessa merkitsee. Finanssisektorin tuntemuksemme avittaa meitä miettimään, miten pankki- ja vakuutusalan verkkopalvelut voivat parhaiten vastata tähän tarpeeseen. Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli tarvitset tukea palveluidesi päivittämisessä.

News

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

The development path of an initial idea into a new functionality

In the beginning, there is an initial idea. A fragment of a phrase from a conversation suddenly springs to mind. A question to colleagues, "has this ever come up with your client?". And in no time, we are in full swing at work, conceptualizing a new functionality! The...

System renewal – an upgrade in technology or also something else?

When discussing a system renewal, hot topics are amongst other digitalization, automation, conversions, and migration. And nothing wrong with these, all important factors ensuring the new system operates as whished and delivers the expected benefit. But will a system...

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...