Hypo (Finlands Hypoteksförening) valde Profit Software för hypoteksbankens verksamhetsstyrning

feb 7, 2022 | Banker, Finans, Kunder

Hypos ekonomi- och redovisningsdirektör, Aija Kontinen

Hanteringen av säkerheter effektiviserar finansinstitutets verksamhet

Det omfattande strategiska utvecklingsprojektet hos Hypo, Finlands enda kreditinstitut specialiserat på boende, kulminerade i det datasystem som levererades av Profit Software och Model IT. I och med det nya systemet är Hypo redo för mer mångsidig kapitalanskaffning, när säkerställda obligationer läggs till alternativen. Datasystemet har en viktig roll förutom i hypoteksbankens dagliga affärsverksamhet också vid erhållandet och upprätthållandet av myndighetstillstånd och internationella kreditbetyg. Projektet genomfördes med ambitiös tidtabell och krävde intensivt samarbete mellan kunden och Profit Software.

Hypos långa historia som sträcker sig ända till år 1860 får ett nytt kapitel, när Hypo för första gången inleder emission av säkerställda obligationer. Behovet att göra kapitalanskaffningen mångsidigare bottnar i den snabba förändringen inom finansbranschen i Finland och internationellt.

-Tillgången och priset på pengar är väsentligt bättre i fråga om säkerställda obligationer än obligationer utan säkerhet både i dagens läge och i framtiden. Vi startade därför ett utvecklingsprojekt, där en viktig del gick ut på att skaffa ett datasystem som lämpar sig för våra behov, berättar Hypos ekonomi- och redovisningsdirektör Aija Kontinen.

Med hjälp av det nya datasystemet kan Hypo 2016 börja emittera säkerställda obligationslån (covered bonds). Kärnan i systemet utgörs av hantering av säkerhetspooler och rapportering. Hypoteksbanksverksamheten innebär att Hypo kan upplåna kapital från marknaden till förmånligare pris, vilket i sin tur återspeglas i ett mer konkurrenskraftigt kreditpris också för slutkunderna.

Förutom att datasystemet producerar information för styrningen av den dagliga affärsrörelsen inom hypoteksbanksverksamheten, används systemet också för olika former av affärs-, ratinginstituts- och myndighetsrapportering. Ett fungerande datasystem var också en förutsättning för att beviljas koncession av Finansinspektionen.

Hypo valde genom anbudsförfarande Profit Softwares och Model IT:s gemensamma offert:

– Vi blev redan i offertskedet övertygande om Profit Softwares affärskompetens. De förstod bankaffärsverksamheten som bransch överlag och framför allt hanteringen av säkerheter och obligationer i datasystemen inom vår sektor. De visade också prov på sin förmåga att anpassa systemet efter våra behov. Exempelvis beredde den krävande integreringen med Samlinks system och övriga system inga problem, säger Kontinen.

Ambitiös tidtabell och smidigt samarbete

Vi hade reserverat cirka ett år för uppbyggnaden av datasystemet, vilket är en ambitiös tidtabell inom branschen. Både leverantören och kunden måste till fullo förbinda sig till samarbetet.

– Vi undvek oväsentligheter och koncentrerade oss hela tiden på det väsentliga. Profit Softwares projektchef och experter var hela tiden insatta i den tidtabell och de mål som vi satt upp och deras driftighet och det smidiga samarbetet spelade en nyckelroll för projektets lyckade utfall. Ett särskilt tack går till projektchefen, som hade förmågan att lyssna och förstå våra behov och med framgång kunde översätta dem till det tekniska språket, berättar Kontinen.

– Vårt team omfattar en enligt finska mått betydande koncentration av finansiell datasystemkompetens, som möjliggjorde att projektet kunde genomföras så här smidigt, teamet förtjänar ett stor tack för det. Vi upplevde också hela tiden under projektets gång att samarbetet med Hypo var okomplicerat och effektivt, säger Profit Softwares projektchef Tino Silfver.

Erfarenheten av motsvarande system inom finanssektorn var till stor hjälp för det lyckade projektutfallet:

– Även om vi har tidigare erfarenhet av motsvarande system och vår lösning i viss mån kan reproduceras för våra kunder, är finansbranschens system alltid specialprojekt: lösningen måste anpassas efter kundens affärsverksamhet. Dessutom är utformningen av branschens system, utöver de krav som lagstiftningen ställer, också förenad med ett stort ansvar för att systemet ska fungera såväl gentemot kunden som kundens egna kunder – oss vanliga finländare, fortsätter Silfver.

– Vi är mycket nöjda med både samarbetet och slutresultatet och är ivriga på att inledda hypoteksbanksverksamheten, avslutar Kontinen.

Nyheter

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software byter namn till Evitec som del av nordisk expansion

Profit Software är en ledande leverantör av systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn i Norden. Företaget tillhandahåller också business intelligence-lösningar för flera olika branscher. Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och företaget byter...

Blogg

Systemförnyelse – en uppdatering av teknologi eller också annat?

Heta diskussionsämnen i samband med en systemförnyelse är bland annat digitalisering, automatisering, konversion och migration. Och inget fel med dessa, de är alla viktiga faktorer som säkerställer att det nya systemet fungerar på önskat sätt och frambringar den...

Vet du hur stor din pension blir?

Pensionerna verkar vara en het potatis i EU.  Insurance Europe publicerade förra hösten i samband med European Retirement Week en pensionsundersökning där man utredde i hur stor utsträckning invånarna i EU länderna individuellt förbereder sig för pensionsårens...

P27 Nordic Payment omvandlar nordiska betalmarknaden

Vem kommer ännu ihåg tiden då det kunde ta flera dagar för en betalning att överföras mellan två parter? Inte ens mellan två i samma land verksamma banker var betalningsöverföringen som en rak motorväg, utan transaktionen påminde mera ett lokaltåg som stannar upp...

Love thy comma

Written by Annika Karppinen Do you remember those, sometimes hilarious, examples from school classes, where teachers tried to bestow on us the importance of using the correct punctuation marks? For example, how the meaning of a sentence is completely transformed with...