Työpaikan vaihtaminen. Ei välttämättä ensimmäinen ajatus kuluneen kevään aikana. Me Profit Softwaressa olemme jatkaneet rekrytointia, joskin hieman eri metodein*. On aika tarkistaa uusien tulokkaiden, Kirsin, Matin ja Samuelin, ajatukset työpaikan vaihdosta ja uuden oppimisesta, kun aloitus on tehty hyvinkin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Kaikki kolme kertovat rekrytointiprosessin alkaneen jo ennen pandemian alkua (Suomessa) ja kertovat sen tuoneen turvaa päätösprosessin aikana.

Uudet profitlaiset: Kirsi, Samuel ja Matti

-Olin tehnyt päätöksen työpaikan vaihtamisesta ja varsinainen rekrytointi tapahtui etätyöskentelyn jo alettua. Keskustelin tulevan esimieheni kanssa tilanteesta ja vakuutuin siitä, että olen tekemässä oikeanlaisen vaihdoksen, toteaa Matti.

Täysin virtuaalisesti ei uutta työtä voi aloittaa ja siksi jokainen tapasi ensimmäisenä päivänä toimistolla esimiehensä. Päivän aikana saatiin uusi kone ja muuta tarvittavaa tietoa.

-Olin koko ensimmäisen päivän konttorilla ja iloinen siitä, että kone ja muu tarvittava olivat valmiina. Yhdessä esimiehen kanssa tarkistettiin kirjautumiset koneelle ja eri järjestelmiin. Pari kertaa olen tuon jälkeen poikennut toimistolla, lähinnä it-tarvikkeisiin liittyen, kertoo Kirsi.

Iloa ja haasteita

Uuden työn aloitukseen liittyy poikkeuksetta paljon asiaa. Pienetkin asiat vaativat huomiota ja käy selville, että juuri niiden pienten asioiden kysymiseen on suurin kynnys.

-Mietin aina, että mitä voin kysyä ja sitten kun lopulta olen kysynyt, niin tulee viesti, että ”kysy aina kun jotain ilmaantuu”, eli asiat on menneetkin tosi hyvin, jatkaa Samuel.

Kirsi ja Matti komppaavat ja toteavat kollegoiden olleen todella ystävällisiä ja auttavaisia kiireenkin keskellä.

Esille nousee myös se, kuinka tutustua uusiin työtovereihin etätyössä. Virtuaalisia kahvihetkiä on joka päivä, mutta kynnys keskustella on olemassa, kun työkavereita ei vielä tunne henkilökohtaisesti, vaan työn kautta.

Kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että asiat ovat menneet niin hyvin kuin ne tällaisessa tilanteessa voivat mennä ja toimistolle palatessa tutustuminen tapahtuu luonnollisemmin.

-Olen tosin työskennellyt ajoittain toimistolla ja tavatessani ihmisiä huomaan, että tarinaa tulee, sanoo Matti.

Kellään aloittaneella ei ole ollut mentoria, vaan tukena ovat toimineet esimies, tiimi ja muut työtoverit.

-Ehkä se mentori olisi ollut hyvä, niin tulisi helpommin kysyttyä pienempiäkin asioita, vastaa Kirsi kysymykseen mentoroinnista.

Viimeiseksi on pakko tiedustella, voisiko virtuaaliseen perehtymiseen tuoda jotakin lisää?

-Ainahan kaiken voi tehdä paremmin, mutta ei tästä kyllä mitään ole puuttunut, tiivistää Samuel.

-Paitsi sosiaalinen puoli, täydentää Matti.

*) Virtuaalinen työhaastattelu – kuinka ensivaikutelma luodaan