Kiristynyt tietosuojalainsäädäntö asettaa uusia vaatimuksia tietojärjestelmien arkistoinnille

Jan 19, 2022 | Finance, News

Käytöstä poistettujen järjestelmien tietojen säilyttäminen – asia, joka kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei sitä useimmiten ole. Tietojärjestelmien käytön jatkaminen ainoastaan arkistointitarkoituksessa on yleensä kallista saavutettuun hyötyyn nähden: järjestelmää pyöritetään, kunnes vanhan tiedon arkistointitarve vähitellen poistuu. Tämän lisäksi vanhojen järjestelmien käyttäminen arkistona saattaa olla työlästä ja aikaa vievää varsinkin, jos arkistointitarpeena on vain rajattu joukko tietoja, kuten yleensä on.

– Vanhojen järjestelmien alasajon yhteydessä on aina tietoja, jotka tulee arkistoida. Tähän velvoittavat niin lainsäädäntö, joka vaatii tietojen säilyttämistä tietyn aikaa, mutta myös liiketoiminnalliset tarpeet, kertoo tuotepäällikkö Impo Tynkkynen.

Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus* (GDPR) asettaa arkistoinnille uusia vaatimuksia. Kun aiemmin arkistointi saatettiin hoitaa varmuuskopioinnin turvin, ei se enää nykyisellään onnistu. Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa eräiden tietojen säilytysajaksi vähintään 10 vuotta.

– GDPR:n myötä asiakkaat voivat pyytää kaiken tunnistettavan datan poistamista eli asiakas ikään kuin unohdetaan. Tämä vaatimus ei toteudu tarvittavalla tavalla varmuuskopioinnissa eikä tietovarastoinnissa. Vanhoja järjestelmiä ja niiden arkkitehtuuria ei ole yksinkertaisesti optimoitu arkistointikäyttöön, jatkaa Tynkkynen.

Arkki-ratkaisun kehittäminen on lähtenyt liikkeelle siitä, että poistuvien järjestelmien osalta on olemassa selkeä arkistointitarve. Tämän lisäksi asia on ajankohtainen myös aktiivisessa käytössä oleville järjestelmille. Ensimmäinen Arkki-ratkaisun asiakaskäyttöönotto tehtiin vuosi sitten tammikuussa.

Tynkkysen mukaan kokemukset ovat tähän mennessä hyviä: ”Arkki nopeuttaa arkistointiprosessia 70–90 % verrattuna tilanteeseen, jossa arkistointiratkaisu rakennetaan kokonaan alusta alkaen.”

Käyttöönotossa apuna ovat Profit Softwaren asiantuntijat sekä käyttöönottoa tukevat prosessit ja työkalut. Arkki skaalautuu eri tarpeisiin ja sillä voidaan hoitaa suurienkin tietomassojen arkistointi.

Lue lisää ratkaisusta: Arkistointijärjestelmä Arkki tai ota yhteyttä Tomi Heiskari, tomi.heiskari(at)profitsoftware.com.

*) https://tietosuoja.fi/gdpr

News

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

System renewal – an upgrade in technology or also something else?

When discussing a system renewal, hot topics are amongst other digitalization, automation, conversions, and migration. And nothing wrong with these, all important factors ensuring the new system operates as whished and delivers the expected benefit. But will a system...

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...

Mitä löytyy modernin sopimushoitojärjestelmän ytimestä?

Digitalisaatio on jo monen vuoden ajan ollut kestopuheenaihe vakuutusalalla. Koronaviruksen tuoma paine pystyä palvelemaan asiakkaita etäyhteyksin kiihdytti keskustelua entisestään. Yhtiöt ovatkin viimeistään koronan myötä kehittäneet asiakasrajapinnassa tapahtuvaa...

Alanvaihtajina IT-alalla

Haastattelimme kolmea, jo pitkän uran vakuutus- ja pankkialalla työskennellyttä profitlaista: Annikaa, Elkaa ja Maijaa. Annikalla ja Elkalla on takanaan parisenkymmentä vuotta työskentelyä vakuutusalalla, Maijalla on pitkä kokemus pankkimaailmasta. Alanvaihtajina...