Kiristynyt tietosuojalainsäädäntö asettaa uusia vaatimuksia tietojärjestelmien arkistoinnille

tammi 17, 2022 | Finanssi, News

Käytöstä poistettujen järjestelmien tietojen säilyttäminen – asia, joka kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei sitä useimmiten ole. Tietojärjestelmien käytön jatkaminen ainoastaan arkistointitarkoituksessa on yleensä kallista saavutettuun hyötyyn nähden: järjestelmää pyöritetään, kunnes vanhan tiedon arkistointitarve vähitellen poistuu. Tämän lisäksi vanhojen järjestelmien käyttäminen arkistona saattaa olla työlästä ja aikaa vievää varsinkin, jos arkistointitarpeena on vain rajattu joukko tietoja, kuten yleensä on.

– Vanhojen järjestelmien alasajon yhteydessä on aina tietoja, jotka tulee arkistoida. Tähän velvoittavat niin lainsäädäntö, joka vaatii tietojen säilyttämistä tietyn aikaa, mutta myös liiketoiminnalliset tarpeet, kertoo tuotepäällikkö Impo Tynkkynen.

Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus* (GDPR) asettaa arkistoinnille uusia vaatimuksia. Kun aiemmin arkistointi saatettiin hoitaa varmuuskopioinnin turvin, ei se enää nykyisellään onnistu. Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa eräiden tietojen säilytysajaksi vähintään 10 vuotta.

– GDPR:n myötä asiakkaat voivat pyytää kaiken tunnistettavan datan poistamista eli asiakas ikään kuin unohdetaan. Tämä vaatimus ei toteudu tarvittavalla tavalla varmuuskopioinnissa eikä tietovarastoinnissa. Vanhoja järjestelmiä ja niiden arkkitehtuuria ei ole yksinkertaisesti optimoitu arkistointikäyttöön, jatkaa Tynkkynen.

Arkki-ratkaisun kehittäminen on lähtenyt liikkeelle siitä, että poistuvien järjestelmien osalta on olemassa selkeä arkistointitarve. Tämän lisäksi asia on ajankohtainen myös aktiivisessa käytössä oleville järjestelmille. Ensimmäinen Arkki-ratkaisun asiakaskäyttöönotto tehtiin vuosi sitten tammikuussa.

Tynkkysen mukaan kokemukset ovat tähän mennessä hyviä: ”Arkki nopeuttaa arkistointiprosessia 70–90 % verrattuna tilanteeseen, jossa arkistointiratkaisu rakennetaan kokonaan alusta alkaen.”

Käyttöönotossa apuna ovat Profit Softwaren asiantuntijat sekä käyttöönottoa tukevat prosessit ja työkalut. Arkki skaalautuu eri tarpeisiin ja sillä voidaan hoitaa suurienkin tietomassojen arkistointi.

Lue lisää ratkaisusta: Arkistointijärjestelmä Arkki tai ota yhteyttä Tomi Heiskari, tomi.heiskari(at)profitsoftware.com.

*) https://tietosuoja.fi/gdpr

Uutiset

Kestävän rahoituksen direktiivit lähestyvät vauhdilla

Kestävä rahoitus on aihe, jonka merkitys ilmastonmuutoksen kiihtymisen myötä on entisestään lisääntynyt. Kestävän rahoituksen määritelmä on toki laajempikin, ympäristötekijöiden lisäksi siinä tarkastellaan myös yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä näkökulmia, eli...

Tiimityön pohjana luottamus ja kommunikaatio

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Tällä kertaa tutustumme Jereen ja Teemuun, jotka työskentelevät yhdessä mm. Data Masking -ratkaisun parissa. Ratkaisua voidaan käyttää henkilötietojen häivyttämisessä eli maskauksessa. - Me...

Blogi

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...

Mitä löytyy modernin sopimushoitojärjestelmän ytimestä?

Digitalisaatio on jo monen vuoden ajan ollut kestopuheenaihe vakuutusalalla. Koronaviruksen tuoma paine pystyä palvelemaan asiakkaita etäyhteyksin kiihdytti keskustelua entisestään. Yhtiöt ovatkin viimeistään koronan myötä kehittäneet asiakasrajapinnassa tapahtuvaa...

Alanvaihtajina IT-alalla

Haastattelimme kolmea, jo pitkän uran vakuutus- ja pankkialalla työskennellyttä profitlaista: Annikaa, Elkaa ja Maijaa. Annikalla ja Elkalla on takanaan parisenkymmentä vuotta työskentelyä vakuutusalalla, Maijalla on pitkä kokemus pankkimaailmasta. Alanvaihtajina...

Me tarjoamme turvallisen alun tech-uraansa aloitteleville

Alkuvuoden 2022 aikana olemme saaneet yli kaksisataa työhakemusta juniorpositioihin eri paikkakunnille. Loistavista hakijoista valitsemme keväällä aloittamaan eri tiimeissämme toistakymmentä nuorta osaajaa. Meillä on kokemusta jo useiden vuosien ajalta uraansa...

Profit Software tarjoaa monipuolisia haasteita junior-kehittäjille

Ilmari tuli Profit Sofwarelle töihin vuoden 2021 toukokuussa. Hän on opiskellut Lappeenrannan yliopistossa tuotantotaloutta, pääaineenaan data-analytiikka päätöksenteossa. Etsiessään kesätöitä hän löysi Profit Softwaren työpaikkailmoituksen ja kiinnostui lukemastaan....