Kolme syytä, miksi työnteko ja opiskelu täydentävät toisiaan

Oct 15, 2018 | Blog

Miika työskentelee IT-konsulttina Profit Softwarella

Miika työskentelee Profit Softwarella BI-konsulttina ja opiskelee viimeistä vuottaan TTY:llä. Opiskelujen edetessä kohti loppuaan Miika listaa hyötyjä työn ja opiskelun yhdistämisestä.

 

Opiskelen tietojohtamista pääaineenani tietohallinto – ja järjestelmät, joka on laajennettu pitkäksi pääaineeksi hieman standardia teknisemmäksi räätälöidyllä informaatioanalytiikalla. Olen tehnyt vuodesta 2016 lähtien töitä opiskelujen ohella. Kiinnostukseni ja työtehtäväni ovat työuran myötä vakiintuneet tietovarastoinnin ja raportoinnin pariin. Olenkin nähnyt viimeiset 2,5 vuotta jatkuvasti erilaisia tapoja, kuinka opiskellut asiat realisoituvat työelämässä. Tarkasteluni tapahtuu omien työtehtävieni sekä opintoihin liittyvien asioiden näkökulmasta.

 

1) Opinnot konkretisoituvat

Opintoni ja työnkuvani ovat kulkeneet hyvin käsi kädessä. Esimerkkinä ajankohtaisesta teemasta on TTY:llä Information Security Management -opintojaksolla läpikäytyjen GDRP-asioiden linkittyminen työelämän tietovarastointiin ja raportointiin. Hyödyllistä on ollut myös liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut -opintojakson tekemisten yhdistyminen töissä käytettyihin menetelmiin ja työkaluihin. Kursseihin on tullut heti DI-vaiheen alusta alkaen konkreettisuutta, koska olen töiden puolesta tehnyt juuri niitä asioita, joihin opintoni valmistavat minua. Tämä tuo lisämotivaatioita opiskeluun.

 

2) Opinnot helpottuvat

Suorittaessani data- ja informaatioanalytiikan kurssia olin jo tehnyt tovin aikaa töitä raportoinnin ja tietovarastoinnin parissa. Tämän takia osa menetelmistä ja työkaluista olivat minulle tuttuja kohtuullisen syvällisellä tasolla. Jos tilannetta tarkastellaan ajankäytön näkökulmasta, väitän, että työmääräni kurssin parissa oli selkeästi suunniteltua pienempi. Tämä johtuu siitä, että harjoitustyöt, jotka tehtiin minulle tutuilla työkaluilla, kuten Power BI:llä ja Tableaulla, olivat yksinkertaisesti helppoja — olihan näiden asioiden tiimoilta minulla jo runsaasti kokemusta.

 

3) Pystyt katsomaan asioita eri näkökulmista

Sen lisäksi, että työelämä on auttanut konkretisoimaan opintoja ja helpottanut niiden suorittamista, olen saanut uusia näkökulmia työstä tuttuihin asioihin.
Mainitsemallani data- ja informaatioanalytiikan kurssilla suinkaan kaikki käytetyt työkalut eivät olleet ennestään tuttuja. Pystyin keskittymään teknistä oppimista enemmän siihen, mihin muuhun kuin omaan työntekooni käytettyjä työkaluja voi käyttää, mikä on niiden merkittävä hyöty.

Lisäksi tällä opintojaksolla vastaan tuli lukuisia uusia menetelmiä ja työkaluja, joiden kohdalla oli kiinnostavaa pohtia, miten soveltaa näitä omissa työtehtävissä.

Yksi suurimmista suosikeistani tähän mennessä on ollut Laskentatoimi johtamisen tukena -opintojakso. Siinä tarkasteltiin laskentatoimea pitkälti itselleni vieraista näkökulmista, mutta kyseisellä kurssilla käytettiin itselleni hyvin tuttuja työkaluja, joten tekninen osuus kurssista helpottui. Kurssiin kuului myös kustannuslaskelmien tekoa, joita niin ikään olen päässyt töiden kautta tekemään, joskin tietointensiivisen palvelutoiminnan näkökulmasta. Tämä myös sai pohtimaan laajemmin, miten hyödyntää milläkin opintojaksolla läpikäytyjä menetelmiä muussa kontekstissa. Olen pohtinut ylipäätään paljon sitä, mitä oppia mikäkin kurssi olisi tarjonnut menneiden tai meneillään olevien työtehtävien näkökulmasta. Asiat loksahtelevat uudella, innostavalla tavalla kohdalleen.

 

Yhteenveto

Työnteko on tehnyt opinnoistani kevyempiä, konkreettisempia ja tarjonnut uusia näkökulmia niin teknisesti kuin muutenkin. Vaikka opinnot ovat muuttuneet itselleni muun kokemuksen karttuessa entistä helpommiksi, työssäkäynti aiheuttaa myös arjen aikataulutuksen suhteen omat haasteensa. Tämä on pakottanut keskittymään entisestään omaan ajanhallintaan, mikä on yleisestikin hyvä taito. Onpa sitä tullut käytettyä myös Excelissä pyörivää yksinkertaista scrumban-taulua ja tehtävien visualisointia myös opiskeluiden hallinnassa. Toki tässä kaikessa auttaa myös työpaikka, jossa on opintoihin myönteisesti suhtautuva ilmapiiri ja kyky joustaa kunkin elämäntilanteen mukaan, sekä tietysti yrityksen muut BI-alan asiantuntijat ja muut työkaverit, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia.

 

– Miika, BI Consultant

 

Kiinnostuitko urasta Profit Softwarella? Katson nyt avoimet työpaikkamme!

News

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

The development path of an initial idea into a new functionality

In the beginning, there is an initial idea. A fragment of a phrase from a conversation suddenly springs to mind. A question to colleagues, "has this ever come up with your client?". And in no time, we are in full swing at work, conceptualizing a new functionality! The...

System renewal – an upgrade in technology or also something else?

When discussing a system renewal, hot topics are amongst other digitalization, automation, conversions, and migration. And nothing wrong with these, all important factors ensuring the new system operates as whished and delivers the expected benefit. But will a system...

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...