Tänä kesänä starttasi Profit Softwaren ensimmäinen konsultointiyksikön trainee -kesä. Ehdokkaista sopivimmiksi valikoituivat kolme yliopisto-opiskelijaa kauppatieteiden ja tietotekniikan pääaineista.

Mitä kauppatieteiden ja tietotekniikan opintojen yhdistäminen käytännön työtehtävissä tarkoittaa?

Olemme kuluneen kesän aikana saaneet kunnian olla ensimmäiset traineet Profit Softwaren konsultointiyksikössä. Titteli toi mukanaan paljon vastuuta, itseohjautuvuutta ja tietynlaista vapautta. Kesätyöprojektiksi valikoitui vuoden 2020 alussa käyttöönotettava osakesäästötili*, jota on odotettu sijoittamisen ja säästämisen markkinoille jo pitkään. Projektin aiheeseen sopivasti tiimissämme on sekä rahoituksen että tietotekniikan osaamista.

Käytännössä tehtävänämme on ollut kehittää tuoteaihio, joka tukisi osakesijoittamista ja kannustaisi osakesijoittamiseen helpottamalla sijoitusprosessia. Pääsimme tutustumaan muun muassa Power BI:hin, joka on erinomainen työkalu tällaisen projektin demojen esittelyssä. Jokapäiväisessä käytössä olivat myös RStudio ja SQL Server Management Studio, joilla käsiteltiin, analysoitiin sekä varastoitiin projektissa käytettävää dataa.

Opimme projektin alkupuolella todella paljon uutta. Edellä mainittuihin työkaluihin ja uusiin työmuotoihin (kuten Scrum tai Kanban) perehtyminen veivät suurimman osan ensimmäisten työviikkojen ajasta. Meille jokaiselle muodostui lisäksi melko kattava tietotekniikan ja rahoitusalan sanasto heti alkuun, sillä jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien opimme uusia termejä. Samalla jokaisen meistä piti tutustua uuteen työympäristöön ja -kulttuuriin, kanssatyöntekijöihin sekä kauppakeskus Sellon laajaan lounasvalikoimaan.

Hektisen alun jälkeen pääsimme käsiksi itse projektiin tutustumalla osakesäästötilin konseptiin Valtiovarainministeriön virallisten dokumenttien ja aiheeseen liittyvien uutislähteiden avulla. Koska projektin määritelmä oli laaja, valitsimme aluksi useiden ideoiden joukosta lähtökohdan, joka vaikutti mielestämme lupaavimmalta. Onnistuimme tämän jälkeen saamaan ensimmäiseen asiakastapaamiseen ideamme koottua, kuten myös ensimmäisen demon. Asiakastapaamiset olivat projektin – ja meidänkin – kannalta antoisa kokemus. Mahdollisuus päästä keskustelemaan asiakkaiden kanssa auttoi meitä ymmärtämään paremmin osakesäästötiliin liittyviä haasteita ja helpotti samalla projektin jatkosuunnittelua, kun näimme koko projektin asiakkaan näkökulmasta.

Vakkarien (=vakituiset profitlaiset) kesälomien aikana kehittelimme uusia ideoita ja hioimme jo olemassa olevia ratkaisuja. Lopullinen tavoite oli saada esitystasolla toimiva kokonaisratkaisu useista eri ideoista ja demoista. Tällä hetkellä, blogia kirjoittaessa, olemme jo pitkälti loppusuoralla ja projektistamme alkaa hahmottua kokonaisvaltainen ratkaisu. Tähän päästiin monien mutkien kautta, oppimalla todella paljon projektinhallinnasta ja sen tärkeydestä aina alullepanosta maaliin saakka. Tähän pisteeseen päästäksemme olemme saaneet kehittää kommunikointi- ja yhteistyötaitojamme merkittävästi, sillä projekti on vaatinut paljon keskinäistä kanssakäymistä ja yhteisymmärrystä.

Koko kesätyöprojektin onnistumisen kannalta tärkeäksi tekijäksi muodostui meidän jokaisen omien taitojen ja kiinnostusten yhteensovittaminen ja näiden myötä koko projektin eri osa-alueiden ja tehtävien allokointi oikeille tekijöille. Tämä tehtävä ei kuitenkaan aiheuttanut sen suurempia vastoinkäymisiä, sillä meille annettiin melko vapaat kädet. Ajan myötä jokainen meistä alkoi hoitamaan jotakin osa-aluetta ja siitä tulikin oma ”vahvuus”, jota työstettiin melkein kesän loppuun asti. Päivittäisissä keskusteluissa tutustuttiin myös muiden tehtäviin ja ideoitiin kaikkia osa-alueita yhdessä.

Kokonaisuudessaan kesätyöntekijänä olo Profit Softwarella on ollut todella positiivinen kokemus. Vastaanotto on ollut lämmin ja työkaverit ovat olleet ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä. Iltapäivän jätski- ja kahvitauko on ollut joka päivä odotettu hetki, kuten myös säännöllisen epäsäännölliset aamupuurohetket ovat piristäneet aikaisia aamuja.

*) Lisää osakesäästötilistä, Valtiovarainministeriö.

Blogikirjoituksesta vastaa kesätiimi: Lauri, Rikhard ja Valeri.