Profit Life & Pension

Profit Life & Pension är ett liv- och pensionsförsäkringssystem, som vi utvecklat med utgångspunkt i vår erfarenhet av försäkringsbranschen som spänner över 25 år. Systemet omfattar alla centrala försäkringsprocesser – inklusive försäkringsproduktförvaltning, försäljning, tjänster och skadehantering – och automatiserar rutinerna så långt som möjligt.

Lösningen bygger på Java EE-standarderna. Implementeringen underlättas av den serviceorienterade arkitekturen och de klara gränssnitten, som stöder integreringen av systemet med andra applikationer och tekniker.

FÖRDELAR

Gedigen bransch- och systemkompetens

Vi förstår kundernas affärsverksamhetsbehov och skapar fungerande IT-lösningar utifrån dem.

Mångsidiga tjänster för slutkundernas självbetjäningsportaler
Alla förlopp från försäljning till skadehantering kan erbjudas via självbetjäningskanaler.
Forcerar utvecklingen av nya försäkringsprodukter och möjliggör snabbare marknadslansering

Smidig konfiguration av befintliga produkter och snabb lansering av nya försäkringsprodukter på marknaden.

Verktyg för omfattande konverteringsprojekt

En produktifierad konverteringsmodell möjliggör trygg och effektiv överföring av försäkringsbestånd i implementeringsskedet.

Automatisering ger ökad kundnöjdhet och effektivare verksamhet

Lösningen bygger på långt automatiserade processer.

Hållbar lösning

Modern teknologi tryggar IT-investeringen under systemets hela livscykel.

Intresserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com