Ledningsgruppen

Ilkka Starck
CEO
Ilkka är direktör inom programvarubranschen med stor erfarenhet av försäljning, marknadsföring och ledarskap från flera stora företag. Han kom till Profit Software från energilösningsleverantören Efore, där han ansvarade för företagets försäljningsorganisation. Dessförinnan ledde han EMEA-försäljningsfunktionen hos databasleverantören Solid Information Technology i München, som senare anskaffades av IBM. Han har också varit chef för Internetsäkerhetsföretaget F-Secures dotterbolag i USA. Ilkka har även haft flera högre försäljnings- och chefsbefattningar vid Ericsson i både Finland och Sverige.

Nathalie Kuosa
CFO & CSO

Nathalie ansvarar för Profit Softwares finans, övervakning och styrning samt utvecklingen av ekonomiförvaltningens processer. Nathalie är också ansvarig för Profit Softwares hållbarhetsaktiviteter och utvecklingen av företagets strategi för hållbarhet. Innan Nathalie kom till Profit Software var hon Country Controller för IBM Finland Global Business Services. Innan dess arbetade Nathalie som finansdirektör vid Solid Information Technology och spelade en viktig roll under Solids integrering med IBM. Nathalie har MBA-examen från Helsingfors handelshögskola och filosofie magisterexamen från Helsingfors universitet.

Harri Inkinen
SVP CX & MarkComms, DPO

Harri har ansvar över Profit Softwares kundupplevelse, kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling. Han har omfattande erfarenhet av kundorienterad programutveckling och konsultation inom datasystem på bank- och försäkringsbranschen. Harri ansvarade tidigare för finansbranschen på Evolvit samt jobbade som kundansvarig och projektchef på Digia. Harri är diplomingenjör från Tammerfors tekniska universitet.

Perttu Heinonen
SVP Financial Sector Solutions

Perttu ansvarar för Profit Softwares affärsenheten Financial Sector Solutions. Perttu har omfattande erfarenhet inom IT-branschen: han innehade posten som verkställande direktör för Evolvit och arbetade före det på bl.a. Samstock och Digia. Perttu har en stark kompetens inom projektstyrning och hantering av kundrelationer. Han är ekonomie magister från handelshögskolan vid Jyväskylä universitet och filosofie magister inom matematik från Jyväskylä universitet.

Pasi Lahti
SVP Pension & Insurance Solutions

Pasi ansvarar för affärsenheten Pension & Insurance Solutions samt produktportföljen vid Profit Software. Pasi kom till Profit Software våren 2011 och har omfattande erfarenhet av att skapa programvara. Innan Pasi kom till Profit Software hade han olika chefsbefattningar vid F-Secure, SafeNet Inc och Nokia. Pasi är diplomingenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors.

Rami Rinneheimo
SVP Business Intelligence & Analytics

Rami ansvarar för Profit Softwares Business Intelligence & Analytics-enhet. Rami har omfattande erfarenhet av IT-branschen och före Profit Software arbetade han vid Digia, där han innehade flera olika positioner. Rami har en stark teknisk bakgrund inom BI-teknologier samt Microsofts och Qliks tjänster. Därtill har Rami lång erfarenhet av projektstyrning, hantering av kundrelationer och affärsledning. Rami har avlagt filosofie magisterexamen i programutveckling vid Tammerfors universitet..