Ledningsgruppen

Ilkka Starck
CEO
Ilkka är direktör inom programvarubranschen med stor erfarenhet av försäljning, marknadsföring och ledarskap från flera stora företag. Han kom till Profit Software från energilösningsleverantören Efore, där han ansvarade för företagets försäljningsorganisation. Dessförinnan ledde han EMEA-försäljningsfunktionen hos databasleverantören Solid Information Technology i München, som senare anskaffades av IBM. Han har också varit chef för Internetsäkerhetsföretaget F-Secures dotterbolag i USA. Ilkka har även haft flera högre försäljnings- och chefsbefattningar vid Ericsson i både Finland och Sverige.
Nathalie Kuosa
CFO & HR
Nathalie är ansvarig för Profit Softwares finansiella angelägenheter, såsom intern och extern redovisning samt rapportering och ekonomiförvaltningens processer. Till Nathalies uppgifter hör också utveckling av ovannämnda funktioner och ekonomisk planering. Innan Nathalie kom till Profit Software var hon Country Controller för IBM Finland Global Business Services. Innan dess arbetade Nathalie som finansdirektör vid Solid Information Technology och spelade en viktig roll under Solids integrering med IBM. Nathalie har MBA-examen från Helsingfors handelshögskola och filosofie magisterexamen från Helsingfors universitet.

Pasi Lahti
SVP Software Products

Pasi ansvarar för affärsenheten Software Products samt produktportföljen vid Profit Software. Pasi kom till Profit Software våren 2011 och har mer än 20 års erfarenhet av att skapa programvara. Innan Pasi kom till Profit Software hade han olika chefsbefattningar vid F-Secure, SafeNet Inc och Nokia. Pasi är diplomingenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors.

Pekka Korpi
SVP Sales SW Products & Marketing

Pekka är ansvarig för försäljning av software products och marknadsföring på Profit Software. Pekka började på Profit i Mars 2017. Före sin nuvarande befattning var han en av grundarna av Global Intelligence Alliance, ett av ledande företag inom internationell strategisk Market Intelligence. Pekka etablerade och drev GIAs mjukvara-affär i mer än ett decennium och hade flera nyckelroller i globaliseringen av företaget. Vid tiden GIA förvärvades hade Pekka bakom sig flera ledande roller över tunga koncerngemensamma funktioner samt som roll som företagets styrelseledamot. Pekka har en Magisterexamen från Handelshögskolan i Helsingfors. Totalt har han mer än 20 års erfarenhet inom industrin för mjukvara och Marknadsintelligens.

Rami Rinneheimo
SVP Business Intelligence

Rami ansvarar för Profit Softwares Business Intelligence-enhet. Rami har nästan 20 års erfarenhet av IT-branschen och före Profit Software arbetade han vid Digia, där han innehade flera olika positioner. Rami har en stark teknisk bakgrund inom BI-teknologier samt Microsofts och Qliks tjänster. Därtill har Rami lång erfarenhet av projektstyrning, hantering av kundrelationer och affärsledning. Rami har avlagt filosofie magisterexamen i programutveckling vid Tammerfors universitet.

Perttu Heinonen
SVP Consulting Financial Services

Perttu ansvarar för Profit Softwares Konsultationsenhet Financial Services. Perttu har 13 års erfarenhet inom IT-branschen: han innehade posten som verkställande direktör för Evolvit och arbetade före det på bl.a. Samstock och Digia. Perttu har en stark kompetens inom projektstyrning och hantering av kundrelationer. Han är ekonomie magister från handelshögskolan vid Jyväskylä universitet och filosofie magister inom matematik från Jyväskylä universitet.

Harri Inkinen
Chief Customer Officer, BD

Harri är Profit Softwares Chief Customer Officer samt han jobbar med äffarsutveckling. Han har 15 års erfarenhet av programutveckling och konsultation. Harri har en stark kompetens inom finansrörelse, utveckling av servicemodeller för kundupplevelse och kundnöjdhet överlag. Harri är diplomingenjör från Tammerfors tekniska universitet.