Ulkoistetut operointipalvelut

Oli kyseessä liiketoimintakriittisten sovellusten ylläpito tai uusien sovellusten kehittäminen, me olemme kumppanisi. Tarjoomamme kattaa kolmansien osapuolten ratkaisujen lisäksi tietokantojen hallinnoinnin, integraatiot ja tietovarastoinnin – meillä on kyvykkyys räätälöityjen sovellusten operointiin.

Finanssiala osaamisemme ytimessä

Osaava tiimimme vastaa yli 100 finanssialan liiketoimintasovelluksen ylläpidosta. Meillä on laaja ymmärrys alan teknisestä ympäristöstä ja toiminnasta. Operoimme palvelutasoilla 2-4 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, minkä lisäksi meillä on laajat vasteajat vuoden kaikkina pankkipäivinä. Palvelut perustuvat toimialan parhaisiin käytäntöihin, kuten itil:in mukaisiin prosesseihin. Tason 1 -palvelut (help desk), infrastruktuurin monitorointipalvelut tai työasemapalvelut eivät kuulu palvelutarjoomaamme.

Tarjoamme tuki- ja ylläpitopalvelut räätälöidyille liiketoimintasovelluksille. Asiakaskohtaisten ohjelmistojen käyttöönotossa noudatamme seuraavaa prosessia:

  • Riskianalyysi tarvittavan palvelutasosopimuksen määrittämiseksi
  • Dokumentoinnin läpikäynti ja päivitys tarvittaessa
  • Valmiuksien parantaminen ja jatkuvan kehityksen varmistaminen
  • Tietosuoja-asetusten huomiointi
  • Tekniset valmiudet – käyttöoikeudet, integraatiot ja monitorointi
  • Virhe- ja muutostilanteiden hallinta, it-palvelunhallintaa (ITSM) noudattaen
  • Kommunikointi liiketoiminnan ja muiden toimittajien kanssa, esimerkiksi palveluiden tai sovellusten virheraportointi tai kehitystyö
  • Eskalaatiokanavat liiketoimintasovellusten toimittajille (mikäli toimittaja ei ole Profit Software), päivitysten käyttöönotto, korjaukset jne.
Operointimallimme

Operointimallimme.

Yhteystiedot

Jari Alasuvanto

Jari Alasuvanto

Sales Manager