PLP Palvelut

Henkivakuutusliiketoiminta vaatii onnistuakseen muutakin kuin toimivan IT-ratkaisun. Olemme paikallinen ja luotettava kumppani, jonka kanssa vakuutusyhtiöt voivat luoda kestävän pohjan, ja edelleen kasvun liiketoiminnalleen. Tarjoamamme lisäpalvelut täydentävät tuoteratkaisujamme.

Käyttöönotto- ja integraatiopalvelut
Migraatiot
Käyttö- ja ylläpitopalvelut

Käyttöönotto- ja integraatiopalvelut

Käyttöönottoprosessimme perustuu ketterään kehitykseen – erityisesti jatkuvaan integrointiin, tehokkaaseen automaatiotestaukseen, inkrementaalisiin toimituksiin ja DevOps-menetelmien hyödyntämiseen. Prosessimme tunnistaa ja eliminoi riskit varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa joustavuuden.

 

Konfiguroitavat ratkaisumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja kattavat niin tietovarastot, itsepalvelurajapinnat kuin palvelukanavien ja ulkoisten sovellusten integroinnit. Parametrisoinnilla kontrolloidaan toiminnallisuuksia, minkä johdosta käyttöönotto voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tunnemme vakuutusalan, ja tuoteratkaisumme mukautuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Meillä on laaja kokemus sadoista eri projekteista. Ymmärrämme vakuutusjärjestelmien vaatimukset, ja luomme ratkaisuja, jotka ovat helposti ja kustannustehokkaasti integroitavissa vakuutusyhtiöiden IT-infrastruktuuriin.

Avain menestykseen on tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Jokaisessa projektissa luomme ymmärryksen asiakkaan liiketoimintatarpeista, ja kuinka Profit Life & Pension ratkaisee nuo tarpeet. Ymmärrämme myös paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Iteratiivinen työskentelytapa varmistaa läpinäkyvyyden ja sitouttaa asiakkaan koko projektin ajan. 

Migraatiot

Profit Softwarella on vuosien kokemus datamigraatioprojektien hallinnoinnista kehittämiämme migraatiotyökaluja hyödyntäen. Yhteiset workshopit, asiakastarpeiden kartoitus sekä lähdejärjestelmien ja datan ymmärtäminen takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Panostamme laatuun ja kustomointiin – tarjoamme soveltuvat migraatiotyökalut, datan prosessoinnin, verifioinnin ja korjaukset. Ennen varsinaista tuotantoon vientiä kaikki testataan ja valmistellaan huolellisesti.

 

Edut

Profit Softwaren tuotteistetut migraatiotyökalut takaavat korkealaatuisen datan ja tehokkaan tuotantoon viennin.

Migraatiotyökalut ovat helposti kustomoitavissa.

Kattava validointisäännöstö, mikä helpottaa poikkeamien havaitsemista ja korjausta.

Migraatioprosessi tukee koko auditointiketjua ja datan täsmäytystä.

Käyttö- ja ylläpitopalvelut

Profit Software tarjoaa palveluita tuotannon tukemiseen, sovellushallintaan ja alustapalveluihin. Asiakkaan tarpeista riippuen, voimme tarjota kokonaisratkaisun tai osia siitä.

Tuotannon tukipalvelut sisältävät mm. häiriöhuollon, Service desk -palvelut, sekä pienkehitystyöt. Tarjoamme myös raportointi-, koulutus-, tuki- ja neuvontapalvelut.

Tuotteen ylläpito ja sovelluspalvelutuotanto on monisyinen prosessi, jossa yhdistyy itse Profit Life & Pension -järjestelmä, operatiivinen sovellustuotanto sekä ulkoisten liitäntöjen hallinta. Tarjoamme lisäksi palveluita tuotantoympäristön hallintaan, asennuksiin ja ennaltaehkäisevään ylläpitoon.

Alustapalvelujemme avulla voi hallinnoida tuotantoa, testiympäristöjä, tietokantoja sekä hostata Saas- ja pilviympäristöjä. Meillä on vuosien kokemus pilvipalvelimista ja kyky operoida tuotantoa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sales@profitsoftware.com