PLP Palvelut

Henkivakuutusliiketoiminta vaatii onnistuakseen muutakin kuin toimivan IT-ratkaisun. Olemme paikallinen ja luotettava kumppani, jonka kanssa vakuutusyhtiöt voivat luoda kestävän pohjan, ja edelleen kasvun liiketoiminnalleen. Tarjoamamme lisäpalvelut täydentävät tuoteratkaisujamme.

Käyttöönotto- ja integraatiopalvelut
Migraatiot
Käyttö- ja ylläpitopalvelut

Käyttöönotto- ja integraatiopalvelut

Käyttöönottoprosessimme perustuu ketterään kehitykseen – erityisesti jatkuvaan integrointiin, tehokkaaseen automaatiotestaukseen, inkrementaalisiin toimituksiin ja DevOps-menetelmien hyödyntämiseen. Prosessimme tunnistaa ja eliminoi riskit varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa joustavuuden.

 

Konfiguroitavat ratkaisumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja kattavat niin tietovarastot, itsepalvelurajapinnat kuin palvelukanavien ja ulkoisten sovellusten integroinnit. Parametrisoinnilla kontrolloidaan toiminnallisuuksia, minkä johdosta käyttöönotto voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

We have strong capabilities and know-how within the field and we can support versatile insurance products. Our extensive experience from hundreds of projects has taught us how to build insurance solutions that integrate smoothly and cost-effectively into insurance companies’ IT infrastructure.

The key to success is close co-operation with our customers. For every project, we build a mutual understanding of our customer’s business needs and IT landscape and how the Profit Life & Pension system meets that need. We also have extensive knowledge of local regulatory demands. Our iterative working method enables transparency and engages the customer throughout the project.

Migraatiot

Profit Softwarella on vuosien kokemus datamigraatioprojektien hallinnoinnista kehittämiämme migraatiotyökaluja hyödyntäen. Yhteiset workshopit, asiakastarpeiden kartoitus sekä lähdejärjestelmien ja datan ymmärtäminen takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Panostamme laatuun ja kustomointiin – tarjoamme soveltuvat migraatiotyökalut, datan prosessoinnin, verifioinnin ja korjaukset. Ennen varsinaista tuotantoon vientiä kaikki testataan ja valmistellaan huolellisesti.

 

Edut

Profit Softwaren tuotteistetut migraatiotyökalut takaavat korkealaatuisen datan ja tehokkaan tuotantoon viennin.

Migraatiotyökalut ovat helposti kustomoitavissa.

Kattava validointisäännöstö, mikä helpottaa poikkeamien havaitsemista ja korjausta.

Migraatioprosessi tukee koko auditointiketjua ja datan täsmäytystä.

Käyttö- ja ylläpitopalvelut

Profit Software tarjoaa palveluita tuotannon tukemiseen, sovellushallintaan ja alustapalveluihin. Asiakkaan tarpeista riippuen, voimme tarjota kokonaisratkaisun tai osia siitä.

Tuotannon tukipalvelut sisältävät mm. häiriöhuollon, Service desk -palvelut, sekä pienkehitystyöt. Tarjoamme myös raportointi-, koulutus-, tuki- ja neuvontapalvelut.

Tuotteen ylläpito ja sovelluspalvelutuotanto on monisyinen prosessi, jossa yhdistyy itse Profit Life & Pension -järjestelmä, operatiivinen sovellustuotanto sekä ulkoisten liitäntöjen hallinta. Tarjoamme lisäksi palveluita tuotantoympäristön hallintaan, asennuksiin ja ennaltaehkäisevään ylläpitoon.

Alustapalvelujemme avulla voi hallinnoida tuotantoa, testiympäristöjä, tietokantoja sekä hostata Saas- ja pilviympäristöjä. Meillä on vuosien kokemus pilvipalvelimista ja kyky operoida tuotantoa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sales@profitsoftware.com

Yhteydenottopyyntö