Kostnadseffektiv lösning för arkivering av datasystem

Profit Softwares arkiveringssystem Arkki är en lösning för arkivering av datalager i gamla datasystem. Företags- och myndighetskraven förutsätter att organisationerna upprätthåller uppgifter som ingår i datalager i gamla datasystem även efter att den operativa användningen av systemen har upphört. Med Arkki är det möjligt att också hantera arkiveringsbehoven i anslutning till system i aktiv användning. Lösningen levereras i regel i form av mjukvara som tjänst (SaaS).

Skalbar lösning för kundens behov

Med Arkki löper arkiveringsprocessen 70–90 % snabbare jämfört med att arkiveringslösningen byggs upp från början. Våra experter hjälper till vid idrifttagningsprocessen och kunden har tillgång till processer och verktyg som stöder implementeringen. Lösningen är skalbar för olika behov och lämpar sig för arkivering av även stora datamängder.

Lösningen omfattar följande funktioner:

 • Skalbar arkiveringssystemlösning som både ger möjlighet att arkivera datalager i datasystem som tas ur bruk och fyller arkiveringsbehoven hos system i aktiv användning.
 • Långt automatiserad process för att bilda arkivdatabaser
 • Kontinuerlig utvecklingsstig för nya funktioner
 • Tryggt och kostnadseffektivt sätt att lagra data i överlåtande system

Fördelar

 • Lämpar sig för arkivering av stora datamängder
 • Nyttig vid användningen av historiedatabaser
 • Snabb sökning av stora datavolymer
 • Utveckling av kundspecifika funktioner efter behov

Övriga lösningar

Tekniska verktyg

 • .NET Core
 • jQuery UI
 • MS SQL Server

Kontakt

Försäljning:

Tomi Heiskari

Tomi Heiskari

Sales Manager

Ytterligare information:

Marko Väisänen

Marko Väisänen

Project Manager

Kontaktförfrågan