Ett system som anpassar sig efter dina affärsverksamhetsbehov

Med Profit Softwares inkassosystem Gorilla kan du sköta indrivningen av fordringar i alla skeden av deras livscykel. Systemet stöder både frivillig och rättslig indrivning av inhemska fordringar i enlighet med finsk lagstiftning. Lösningen lämpar sig för såväl företagens inkassoenheter som inkassobyråer. Det parametriserade systemet anpassar sig smidigt till varierande inkassoprocesser.

Årtionden av erfarenhet

Vi har utvecklat tiotals kundspecifika datasystem för olika aktörer i inkassobranschen. Våra datasystem behärskar kraven inom såväl frivillig indrivning som rättslig indrivning. Utöver indrivning av fakturafordringar har vi utformat inkassosystem som möter specialbehoven hos bl.a. kreditinstitut, finans- och försäkringsbolag. Vår kompetens omfattar ytterligare externa gränssnitt för inkassosystem samt integrering med organisationens övriga system.

Lösningen omfattar följande funktioner:

 • Samlad indrivning av fordringar i alla skeden av deras livscykel
 • Kostnadseffektiva processer med valfri automatiseringsnivå
 • Elektroniska gränssnitt exempelvis till justitieförvaltningens system (i Finland till exempel: Santra, Tuomiorekisteri, Uljas)
 • Rapportering som på ett omfattande sätt betjänar kundens affärsverksamhet

Fördelar

 • Anpassar sig smidigt till kundens affärsverksamhetsbehov; eventuella kundspecifika kompletterande funktioner utvecklas i samarbete med kunden
 • Integrerbar med kundens övriga system
 • Skalbar i enlighet med affärsverksamhetens behov
 • Omfattande och heltäckande urval av inkassometoder (inklusive exempelvis kravbrev, olika betalningsprogram, elektroniska processer för rättslig indrivning)

Våra kunder berättar

Logo of KEHA-keskus

KEHA-keskus använder inkassosystemet Gorilla.

Övriga lösningar

Tekniska verktyg

 • MS.NET
 • MS SQL Server
 • MS Office

Kontakt

Försäljning:

Tomi Heiskari

Tomi Heiskari

Sales Manager

Ytterligare information:

Ari Hietikko

Ari Hietikko

Product Manager

Kontaktförfrågan