Automatiserad säkerhetspoollösning

Profit Softwares Mortgage Bank Manager -lösning omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank. Den innehåller en automatiserad och optimerad säkerhetspool för hantering och emission av obligationer, lagstadgad rapportering och rapporter i anslutning till affärsverksamheten samt analys. Lösningen lämpar sig för den europeiska marknaden och uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

Erfarenhet av talrika driftsättningar

Vår produktifierade lösning innehåller allt från lämplighetsanalyser ända till stabiliseringsskedet. Implementeringen sker effektivt och med beaktande av kostnaderna. Vi har också erfarenhet av ansökan om koncession och vi hjälper gärna till med processen. För närvarande hanterar vårt system nästan 50 % av bostadslånen i Finland vid optimering av säkerheter för säkerställda obligationer.

Våra kunder berättar

Hypo valde Profit Software till leverantör av hypoteksbankens affärssystem. Läs kundhistorian.

Oma Sparbank, OP och S-Banken använder också Mortgage Bank Manager-lösningen.

Lösningen omfattar följande funktioner:

 • Daglig, automatiserad obligations- och säkerhetspool
 • Kvalitetsanalys av kassaflöde och säkerhetspool
 • Automatiserade rapporter för interna och externa intressenter, t.ex. ratingföretag
 • Vår lösning uppfyller koncessionskraven för hypoteksbanker

Beprövad lösning

 • Optimerad poolning skapar en bred pool för obligationer, och dessutom med bättre kreditbetyg, vilket genererar mer tillgångar till lägre kostnader
 • Ratingrapporter, affärsrapporter och lagstadgade rapporter kan tas fram enkelt och automatiskt
 • Modern och allmänt använd teknik, som medger en smidig integrering i kärnbankssystemet
 • Administrerbar lösning i överensstämmelse med lagstadgade krav

Övriga lösningar

Tekniska verktyg

 • MS .NET
 • MS SQL Server
 • MS Power BI or Qlik
 • MathWorks MATLAB
 • Molntjänster (AWS, Azure, Google)

Kontakt

Försäljning:

Tomi Heiskari

Tomi Heiskari

Sales Manager

Ytterligare information:

Tino Silfver

Tino Silfver

Director, International Business Development

Kontaktförfrågan