Profit Life & Pension

Profit Life & Pension är en liv- och pensionsförsäkringslösning som omfattar alla centrala affärsprocesser inbegripet försäkringsprodukthantering, försäljning, tjänster och skadereglering. I lösningen ingår alla tjänster, verktyg och obligatoriska systemintegrationer som behövs för en löpande och effektiv affärsverksamhet som uppfyller gällande myndighetskrav.

 

Tekniska lösningar & Innovationer

Våra pålitliga tekniska lösningar är resultatet av årtionden av erfarenhet och innovationer.
1
miljon försäkringar administreras via Profit Softwares system.
100
miljoner euro betalas varje månad via Profit Softwares system.
20
miljarder euro i tillgångar förvaltas med Profit Softwares system.

Våra kunder

Lösningen uppfyller OP Life Assurances höga krav på effektiv hantering av avtal och ärenden, säkerhet på banknivå och affärskritisk prestanda. Under införandet var det av avgörande vikt att datakonverteringen hanterades utan störningar i affärsprocesserna. Jag är mycket nöjd över att Profit Software i samarbete med vårt team på ett framgångsrikt sätt skötte en smidig migrering.

Uppgraderingen av versionen har gett oss betydande fördelar jämfört med den tidigare produktionsversionen. Vi har uppnått kostnadsbesparingar och den tekniska kvaliteten har förbättrats jämfört med fjolåret.

Kund i Finland, även tjänster i Norge och Baltikum

Lösning: försäkringsfonder för pensioner och besparing (med risktilläggsförsäkringar), kapitalförsäkring och gruppensioner

 

Vi har samarbetat med Profit Software i många år. Nyligen uppgraderade vi till nya PLP-versioner, vilket har hjälpt oss att minska det manuella arbetet och gett oss möjlighet att lansera nya tjänster för våra kunder. Vi är mycket nöjda med Profit Softwares kunskaper om försäkringar och tjänstvilliga attityd.

Vi valde Profit Software efter en noggrann utvärdering av möjliga leverantörer. De är kunniga inom livförsäkring, har en bra produkt och har visat stort engagemang under hela projektet. Vi kan nu konstatera att utbetalningssystemet och vårt samarbete fungerar utmärkt.

Vår front office-lösning Yritysturva har varit i drift i mer än 16 år och används av cirka 300 användare i hela landet. Produktionsstatusen är mycket stabil och användarna är nöjda med lösningen.

Intresserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com