Branscher

Profit Software tillhandahåller IT-lösningar för liv- och pensionsförsäkringsbolag, arbetspensionsbolag och skadeförsäkrare. Vi har en gedigen erfarenhet av försäkringstekniska lösningar som spänner över flera årtionden och vi förstår försäkringsprodukternas livscykel, lagstiftningskraven och dagens affärsverksamhetsbehov

Livförsäkring
Arbetspensionsförsäkring
Skadeförsäkring

Livförsäkring

Livförsäkringsmarknaden i Norden är etablerad och har en lång historia. Profit Software är ledande IT-aktör inom branschen i Finland med en marknadsandel på över 50 %. Vår växande kundkrets i Skandinavien är ett bevis på vår framgångsrika verksamhet.

Produktfamiljen Profit Life & Pension bildar ett fundament på vilket man kan bygga en livförsäkringslösning som är förenlig med lokala myndighetskrav och omfattar hela affärsprocessen från försäljning av försäkringar till hantering av avtalens livscykel och skadereglering. Vår lösning erbjuder våra kunder möjlighet att utveckla innovativa produkter och profilera sig på marknaden.

Profit Life & Pension utvecklas, upprätthålls och verifieras med användning av högklassiga tekniska lösningar och DevOps-metoder. Lösningen är pålitlig, skalbar och effektiv.

Läs mer:

PLP SavingsPLP RiskPLP Payments

Arbetspensionsförsäkring (Finland & Sverige)

PLP Payments är en lösning som riktar sig till nordiska försäkrare. Lösningen är utformad för hantering av stora volymer pensioner och andra ersättningar. Den uppfyller också kraven på ett affärs- och samhällskritiskt system med beaktande av EU-bestämmelser, lagstadgad rapportering och lokal beskattning.

PLP Payments-lösningen lämpar sig för marknaden i Sverige. Men den kan man sköta arbetspensionsavgifter och övriga ersättningar och samtidigt hantera skattemässiga behov och relaterade behov som hänför sig till affärsverksamheten i övrigt.

PLP Payments lämpar sig också utmärkt för den finländska arbetspensionsmodellen som administreras av Pensionsskyddscentralen. Lösningen möjliggör utbetalning av försäkringsersättningar, pensioner och premieåterbäringar samt handläggning av förmånstagare. Systemet omfattar arbetspensionerna inom ramen för alla fem arbetspensionslagar i Finland och samtliga förmåner som betalas ut från arbetspensionssystemet. Den samlade kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna (VILMA-principen) stöds genom automatiserad rapportering.

Läs mer:

PLP Payments

Skadeförsäkring

Vi har en gedigen erfarenhet av försäkringslösningar för såväl privat- som företagskunder. Vår lösning lämpar sig för försäkring av olika objekt och risker med beaktande av försäkringens livscykel som helhet. Försäljning, riskurval och skadehantering är en del av helheten.

Lösningen är utformad för små och medelstora företags behov. Våra långvariga kunder, de finländska försäkrarna Fennia och Pohjantähti, har anlitat våra tjänster i över 20 års tid.

 

Intresserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com