PLP Payments

PLP Payments är ett effektivt system för utbetalning av försäkringsersättningar, pensioner och premieåterbäringar samt administrering av förmånstagare.
Lösningen är helt automatiserad ända från betalningsbeslutet till utbetalningen av ersättningssumman till kunden eller en annan försäkring.
PLP Payments möjliggör granskning av betalningsuppgifter i självbetjäningen.

För vem?

PLP Payments är en lösning för nordiska försäkrare. Den har utformats för hantering av stora transaktionsvolymer och systemet fyller såväl affärs- som samhällskritiska krav.

PLP Payments möjliggör administrering av förmånstagare, skattekort, förmånstagarnas andelar, betalningsmottagare och ersättningsreserveringar under hela betalningsterminen.

PLP Payments är kompatibelt med det finländska arbetspensionssystemet. Det omfattar alla fem olika arbetspensionslagar i Finland och samtliga förmåner som betalas ut från arbetspensionssystemet. Den samlade kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna (VILMA-principen) stöds genom automatiserad rapportering.

Lösningen kan integreras med ett brett urval BI-verktyg och paketerade rapporteringsmoduler.

 

Fördelar

Fullt automatiserad penninghanteringsprocess
Stöder affärsrapportering

Inbyggda betalningsuppgifter möjliggör en effektiv kundbetjäning

Inbyggt uppgiftshanteringssystem

Integrering av betalningsuppgifter och tjänster med självbetjäningsportaler och intern rapportering

Förenlig med EU-bestämmelser och myndighetskrav

Nyckelfunktioner

  • Lösning för utbetalning av försäkringsersättningar, pensioner och premieåterbäringar samt administrering av förmånstagare
  • Lösningen lämpar sig för hantering av betalningar också när betalningsuppgifterna är bristfälliga
  • Utskrifter, beskattning och rapportering samt bokföring har beaktats i lösningen
  • Moderna gränssnitt för att foga betalningsuppgifter och -tjänster till självbetjäningsportaler (exempelvis för uppdatering av kontonummer)
  • Mångsidiga egenskaper för manuella uppgifter och korrigeringar vid hantering av specialfall
  • Motsvarar kraven i det nationella inkomstregistret (KATRE) och internationell GDPR-lagstiftning

Intresserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com