PLP Risk

PLP Risk är ett flexibelt system för försäkring av personrisker. Försäljning av försäkringar, avtalsförvaltning och skadereglering utgör kärnegenskaperna i vår moderna lösning som kan automatiseras, integreras och anpassas med utgångspunkt i kundens digitaliserings- och kanalstrategier. PLP Risk är ett naturligt komplement till vår produkt PLP Savings.

För vem?

PLP Risk är lösningen för nordiska personriskförsäkrare. Baserat på vår starka specialkompetens inom försäkringssektorn erbjuder vi en lösning för försäkring av personrisker.

Vår lösning erbjuder:

 • Effektiv administrering av försäkringsprodukter och -portföljer
 • Heltäckande stöd för produktvariationer och personifiering för olika försäljningskanaler
 • Försäljning av försäkringsavtal, livscykelhantering och skadereglering med beaktande av digitaliseringskraven
 • Långt automatiserade processer

 

Fördelar

Effektiv hantering av försäkringsportföljen och kort marknadslanseringstid

Automatiserad skadereglering

Omfattande stöd för produktvariationer i olika kanaler

Flexibel kombination av spar- och riskskydd i försäkringsprodukterna

Flexibla hanteringsregler och automatiserade processer

Förenlig med EU-bestämmelserna

Nyckelfunktioner

 • Stöd för typiska produkter, såsom personriskförsäkringar för privatpersoner, personriskförsäkringar för företag samt låneskyddsförsäkringar inbegripet parskydd
 • Försäkringsskydd med engångsersättning: dödsfall, allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga
 • Dagpenningsskydd vid tillfällig arbetsoförmåga och vårddagar på sjukhus
 • Försäkringsskydd för sjukkostnader
 • Omfattande hantering av försäkringsavtalens livscykel: försäljning, förvaltning och skadereglering
 • Gränssnitt som stöd för digitalisering och automatiserade processer för att säkerställa en effektiv verksamhet
 • Produktifierade migrationstjänster för konvertering av befintliga försäkringsbestånd

Interesserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com