PLP Savings

PLP Savings är ett effektivt, skalbart och övergripande system för liv- och pensionsförsäkring. Försäljning av försäkringar, avtalsförvaltning och skadereglering utgör kärnegenskaperna i vår moderna lösning som kan automatiseras, integreras och anpassas med utgångspunkt i kundens digitaliserings- och kanalstrategier.

För vem?

PLP Savings är lösningen för nordiska liv- och pensionsförsäkringsbolag. Den bygger på vår nästan 30-åriga erfarenhet av försäkringsbranschen.

Lösningen erbjuder flexibla möjligheter till utveckling av försäkringsprodukter och portföljer samt förvaltning av avtal. Den möjliggör försäljning av försäkringar och stöder kundernas försäljningskanaler och digitaliseringsbehov. Effektiva, skalbara och automatiska tjänster möjliggör hantering av försäkringarnas livscykel och skadereglering inom ramen för den dagliga affärsverksamheten.

 

Fördelar

Effektiv hantering av försäkringsportföljen och kort marknadslanseringstid

Pålitligt skalbar arkitektur med vedertagen teknik

Omfattande stöd för produktvariationer i olika kanaler

Flexibel kombination av spar- och riskskydd i försäkringsprodukterna

Möjlighet att integrera med självbetjäningsportaler

Klara gränssnitt som stöder integrering av systemet med andra tillämpningar och tekniker

Nyckelfunktioner

  • Individuell pensionsförsäkring, sparförsäkring, kapitaliseringsavtal och gruppensionsförsäkring
  • Fondanknutna produkter och produkter med beräkningsränta
  • Effektiv och snabb definition av försäkringsprodukter samt flexibel produkt- och portföljhantering
  • Stöd för en flerkanalsbaserad försäljningsorganisation och belöning
  • Moderna servicegränssnitt för integrationer av självbetjäningsportaler
  • Spänner över försäkringsavtalens hela livscykel från försäljning till ersättning
  • Användargruppbaserade, anpassningsbara hanteringsregler för försäljning och skötsel av försäkringsavtal samt ersättning och avancerade dataverifieringsregler
  • Försäkringstekniska kalkyler enligt myndighetsbestämmelser, aktuariekalkyler, specifikationer och handläggning av försäkringspremier

Interesserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com