Tekniska lösningar & Innovationer

Profit Softwares avancerade lösningar är resultatet av vår gedigna tekniska och affärsmässiga erfarenhet inom finansbranschen som spänner över flera årtionden. Vi förstår kundernas behov och anpassar våra IT-lösningar att motsvara dessa användningsändamål. Vi förnyar och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och vårt produktutbud.

Spar- och personriskförsäkringar på en gemensam plattform

Produktfamiljen PLP Suite bygger på en stabil och effektiv plattform, vilket möjliggör en enhetlig och smidig användarupplevelse för våra kunder och deras slutanvändare. En gemensam systemplattform för spar- och personriskförsäkringar sparar tid, innebär fördelar genom delade integrationer med andra system och minskar behovet av separata miljöer och verifieringar.

Med en plattform uppnås en enhetlig försäkringsprodukthantering, eftersom det inte behövs separata IT-lösningar för olika kundbehov, sparinstrument eller utbetalningar. PLP Suites produkter omfattar de vanligaste användningsområdena, såsom försäkring av personliga risker och risker som hänför sig till familj, pensionssparande eller riskförsäkringar för företagets anställda, utan att glömma räntetak och externa fonder. En flexibel försäkrings- och produktstruktur i kombination med tekniska tjänster förbättrar och effektiviserar handläggningen av avtal. Moderna produkter som bygger på en gemensam plattform hjälper våra kunder att stärka sin affärsverksamhet och sin kundservice.

 

Math Manager

Vår kalkylmotor Math Managers moderna teknik utgör ett stöd genom försäkringens hela livscykel – från offert- och ändringskalkyler till underhålls- och ersättningskalkyler. Till dess viktigaste egenskaper hör beräkning av retroaktiva transaktioner.

Math Manager kan hantera såväl befintliga försäkringsprodukter och produkter i run-off-läge som nya produkter. Den kan också användas som ett simuleringsverktyg vid utvecklingen av nya produkter. Math Manager möjliggör kanalspecifika prissättningsmodeller för försäljningen. Den erbjuder också XML-baserade gränssnitt för tredjepartsmiljöer.

 

Planerad för att testas

Försäkringsprodukter är komplexa och anknutna kärnlösningar kan bli ännu mer invecklade när man beaktar alla potentiella scenarier och specialfall. Vi har planerat vår lösning för att testas, så att vi kan säkerställa en hög funktionell och icke-funktionell kvalitet.

Förutom möjligheten att skapa olika automatiserade test under utvecklingsarbetet stöder våra lösningar möjligheten till tidsresor och livscykelmodeller samt en fullständig verifieringskedja över samtliga versioner.

Eftersom försäkringarnas livscykel spänner över flera årtionden, är det mycket viktigt att testscenarier enkelt kan simuleras ända från försäkringens ikraftträdande till dess upphörande. Vår testautomationskatalog innehåller ett stort antal olika regressionstest.

Migrationer

Profit Software har en gedigen sakkunskap och erfarenhet av krävande migrationer av försäkringsbestånd. Vi har utvecklat och i flera projekt använt en gemensam verktygskedja och tagit fram en bevisat fungerande process för att säkerställa ett kontrollerat och effektivt genomförande. Våra verktyg erbjuder flerpunktskontroller och automatiska, regelbaserade valideringar av migrationsmaterial. Våra lösningar möjliggör alla manuella migrationer, omräkning av försäkringar jämte verifieringskedja.

Profit Labs

Innovationer utgör en essentiell del av vår affärsverksamet. Vi vill hitta nya tillväxtmöjligheter genom att pröva och validera nya mjukvarutjänster inom det nordiska FinTech-fältet.

Vårt team med fokus på innovationer bygger och itererar prototyper som bekräftas av våra kunder. Profit Labs är en portal där vi samlat våra lösningar. Om du vill höra mer, vänligen kontakta profitlabs@profitsoftware.com.

Intresserad? Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com