Profit Loans & Collaterals
Digitaliserad hantering av arbetsflöden och bättre produktivitet med en modern utlåningslösning utvecklad för marknaden i Finland

Modular utlåningslösning

Profit Loans & Collaterals är ett livscykelsystem för utlåning och säkerhetshantering. Lösningen bygger på vår starka branschkompetens och lämpar sig bäst för behoven inom företagsfinansiering i Finland.

Lösningen består av moduler som spänner över finansieringens hela livscykel. Med dessa moduler administreras lån och säkerheter samt kreditbeslut och kreditriskkalkyler. Modulerna kan skräddarsys och kombineras efter kundens individuella behov.

 

Lösningen på kundens behov

Lösningen baserar sig på vår breda erfarenhet av programvaruutveckling, kärnbankssystem samt låneregister- och lånesystemprojekt som vi genomfört för både banker och försäkringsbolag. Lösningens arkitektur stöder integrering med andra system i användning.

Vår lösning:

  • omfattar finansieringens hela livscykel; ansökan om kredit, offertkalkyler, betalningar, fakturering, hantering av säkerheter och ändringar
  • har utvecklats främst med tanke på behoven hos finländska finansbolag och uppfyller lagstadgade krav samt landsspecifik integrering, t.ex. Lantmäteriverket och Finvoice.
  • erbjuder automatiserade rapporter för interna och externa intressenter, t.ex. ratingföretag
  • bygger på moderna tekniska lösningar som smidigt kan integreras med andra system, t.ex. CRM och rapportering

Fördelar

  • Automatiserade och digitala processer frigör din tid så att du kan koncentrera dig på det som är viktigt – du slipper all manuell kopiering av data!
  • Hantering av arbetsflöden möjliggör en effektiv process för beviljande av finansiering och riskhantering
  • Responsivt användargränssnitt möjliggör effektiva och smidiga kreditbeslut
  • Modulbaserat system som kan skräddarsys enligt kundens behov och IT-miljön

Våra kunder berättar

Profit Software renewed Municipality Finance’s Loans and Collaterals process

Profit Software renewed State Treasury’s collateral management system

Kontakt

Försäljning:

Jari Alasuvanto

Jari Alasuvanto

Sales Manager

Ytterligare information:

Janne Takala

Janne Takala

Product Director

Kontaktförfrågan