Miljoona hallinnoitua vakuutusta, 100 miljoonan euron arvosta transaktioita kuukausittain ja 20 miljardin euron edestä varallisuuden hallinnointia. Tätä kaikkea on Profit Life & Pension (PLP).

PLP:tä on kehitetty vuosien saatossa monipuoliseksi järjestelmäksi, joka tarjoaa ratkaisut niin henki- ja eläkevakuuttamiseen kuin työeläkevakuuttajille. Lokakuun alussa julkaistuun PLP 5.1 -versioon on sisällytetty lukuisia uusia toiminnallisuuksia, merkittävimpänä tuki henkilövakuuttamiselle.

Ratkaisu, joka taipuu vakuutusyhtiön liiketoimintavaatimuksiin

Uudessa versiossa pääasiallinen fokus on henkilövakuuttamisessa.

-Olemme keskittyneet siihen, että pystymme toteuttamaan tehokkaasti modulaarisia turvarakenteita. Kyseessä on kokonaisuus, joka mukautuu aidosti asiakkaan liiketoimintavaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Profit Softwaressa Lead Business Analystinä työskentelevä Ilkka Holm.

Projektissa on tehty myös laajennuksia itsepalvelutoimintoihin. Lisäksi turva- ja laskutusnäkymät ovat täysin uusia, REST:llä ja React UI:lla toteutettuja. Riskivakuutusten ollessa kyseessä on syytä muistaa, että kaikkia muutoksia loppuasiakas ei voi edes tehdä, esimerkkinä vaikkapa uutta vastuunvalintaa vaativa muutos.

-Olemme pitäneet uutta versiota työstäessämme koko ajan mielessämme sen, että kaikki tehdyt ratkaisut kantavat asiakkaan päässä kauas, jatkaa Holm.

Tuki lainaturvavakuutuksille

Uudessa PLP 5.1 -versiossa on tuki lainaturvavakuutuksille. Tyypillisesti henkilöriskivakuutuksissa laskutus kohdistuu tulevaan aikaan. Profit Softwaren lainaturvaratkaisussa vakuutussumma on kuitenkin sidottu lainan määrään joko täysimääräisesti tai tietyllä prosenttiosuudella ja laskutus kohdistuu menneeseen aikaan, jolloin turva samoin kuin vakuutusmaksut seuraavat tarkasti lainan määrää.

-Ratkaisussa on uudistettu laskutuksen toimintalogiikkaa muutoinkin. Osittain sen takia, että erilaisia laskutusmekanismeja voidaan tehdä jatkossa tehokkaasti, ja jotta loppuasiakkaita voidaan tulevaisuudessa palvella entistä paremmin, päättää Holm.

Profit Life & Pension on joustava vakuutusratkaisu, joka tukee markkinoilla olevia tyypillisiä henkilö-, eläke- ja säästövakuutustuotteita, mukaan lukien run-off-tilassa olevat vakuutustuotteet. PLP kattaa henkivakuuttamisen ajantasaiset viranomaisvaatimukset. Vakuutusten myynti, sopimushallinta ja korvausten käsittely ovat modernin ratkaisumme ydintoiminnallisuuksia, jotka voidaan automatisoida, integroida ja mukauttaa asiakkaan digitalisointi- ja kanavastrategioihin. Haluatko tietää tuotteesta lisää? Tutustu ratkaisuun.