Profit Life & Pension Katre-valmiudessa

Feb 7, 2019 | Blog

Palkkojen raportoiminen verottajan uuteen Kansalliseen tulorekisteriin (eli Katreen) alkoi tämän vuoden alussa. Tämä on epäilemättä aiheuttanut paljon pohdintaa kaikille, jotka palkkojen maksuun osallistuvat ja teettänyt lukuisia koodirivejä IT-yksiköissä ja -firmoissa.

Anni Siitonen, Senior Business Analyst, Profit Software

Mutta ei tässä vielä kaikki. Vuoden 2020 tammikuussa siirtyy myös etuuksien raportoiminen tulorekisteriin. Tätä olemme tietysti Profitillakin seuranneet mielenkiinnolla. Profit Life & Pension (PLP) -tuoteratkaisu on jo ennestään sisältänyt tarvittavat viranomaisraportoinnin toiminnot. Yhtenä oleellisimmista näistä on verottajan rajapinnat ja näinpä etuuksien raportointi Verohallintoon on ollut osa tuoteratkaisua jo pitkään. Verottajan puolelta rajapintoihin (kuten VSRAERIE ja VSELERIE tuttujen kesken) on myös toisinaan tullut muutoksia. Muuttuuko siis nyt mikään radikaalisti? Kyllä ja ei.

Siirtotiedostojen muoto on näkyvin mutta todennäköisesti helpoin muutos. Ennen tehtiin tekstitiedostoja, nyt tehdään xml:ää. Onhan näitä nyt ennenkin tehty, sanoi koodari virtuaalisia henkseleitään paukutellen.

PLP:llä hallinnoidaan eläke-, säästö- ja henkilövakuutuksia, sekä eläkkeiden maksatusta. Kun eläkkeitä tai vakuutuskorvauksia maksetaan edunsaajille, tämä ei ole vain maksavan tahon ja edunsaajan välinen asia: Etuuksista vähennetään verot jo maksettaessa. Kuten ennenkin, verottajalle ilmoitetaan tieto siitä kenelle maksettiin, miten paljon, millä perusteella ja miten siitä vähennettiin veroja. Koodistot muuttuvat, raportoinnin muoto samoin, mutta yleisellä tasolla periaate ei muutu merkittävästi.

Raportoinnin frekvenssi muuttuu radikaalimmin. Tähän asti etuuksia on raportoitu kerran vuodessa, kun Katre taas vaatii tiedot jo viiden päivän kuluessa etuuden maksusta tai jo maksettuun etuuteen kohdistuneesta muutoksesta. Käytännössä päivittäin tapahtuva raportointi asettaa vaatimuksia korvausten ja verolaskennan prosessin automatisoinnille sekä toisaalta suorituskyvylle.

Siinä missä harvinaisemmat erikoistapaukset, kuten korjauksen korjaukset on vuosittaisessa raportoinnissa voitu hoitaa vaikka manuaalisesti, täytyy prosessin nyt tukea vähintäänkin kaikkea ajateltavissa olevia yhdistelmiä ja ratkaisuja heti nykyhetkessä. Ja kuten olemme toisinaan saaneet huomata, ihminen on järjestelmän käyttäjänä yllättävän luova otus ja järjestelmä saattaa taipua sellaiseenkin mitä sen suunnittelijat eivät olisi keksineet.

Miten me tämän sitten ratkaisimme? PLP:n Katre-moduulia varten lisäsimme välikannan, johon raportoitavat tiedot viedään heti kun korvaus maksetaan tai jo maksettuun tulee muutosta. Välikanta on itsenäinen muusta sopimushallinnasta, joten siihen on mahdollista viedä tietoa muistakin lähteistä kuin PLP:n hallinnoimista sopimuksista ja korvauksista. Mikäli maksettuun korvaukseen tulee myöhemmin muutos, se voidaan linkittää tätä kautta alkuperäiseen vientiin Katren vaatimusten mukaisesti. Samasta paikasta voidaan näin koostaa tiedot päivittäin Katreen.

Katre-moduulin avulla voidaan tarvittaessa hoitaa myös verottajan päästä tuleva palaute, ongelmatapauksissa saattaa asia käyttäjien tietoon ja toisaalta toimittaa tietoa organisaation sisäistä tiedontarvetta varten esimerkiksi täsmäytyksen tekemiseksi. Jos tulevaisuudessa olisi tarvetta jopa reaaliaikaisille yksittäisille vienneille, sekin olisi mahdollista. Seuraamme Profitilla aktiivisesti tulorekisterin kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Tags:

News

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...

Mitä löytyy modernin sopimushoitojärjestelmän ytimestä?

Digitalisaatio on jo monen vuoden ajan ollut kestopuheenaihe vakuutusalalla. Koronaviruksen tuoma paine pystyä palvelemaan asiakkaita etäyhteyksin kiihdytti keskustelua entisestään. Yhtiöt ovatkin viimeistään koronan myötä kehittäneet asiakasrajapinnassa tapahtuvaa...

Alanvaihtajina IT-alalla

Haastattelimme kolmea, jo pitkän uran vakuutus- ja pankkialalla työskennellyttä profitlaista: Annikaa, Elkaa ja Maijaa. Annikalla ja Elkalla on takanaan parisenkymmentä vuotta työskentelyä vakuutusalalla, Maijalla on pitkä kokemus pankkimaailmasta. Alanvaihtajina...

Me tarjoamme turvallisen alun tech-uraansa aloitteleville

Alkuvuoden 2022 aikana olemme saaneet yli kaksisataa työhakemusta juniorpositioihin eri paikkakunnille. Loistavista hakijoista valitsemme keväällä aloittamaan eri tiimeissämme toistakymmentä nuorta osaajaa. Meillä on kokemusta jo useiden vuosien ajalta uraansa...

Profit Software tarjoaa monipuolisia haasteita junior-kehittäjille

Ilmari tuli Profit Sofwarelle töihin vuoden 2021 toukokuussa. Hän on opiskellut Lappeenrannan yliopistossa tuotantotaloutta, pääaineenaan data-analytiikka päätöksenteossa. Etsiessään kesätöitä hän löysi Profit Softwaren työpaikkailmoituksen ja kiinnostui lukemastaan....