Profit Loans & Collaterals Product owner, Janne Takala

Tervetuloa, olet juuri aikeissa hypätä mukaan kahden viikon Profit Loans & Collaterals -sprinttiin! Yhden viikon aikana tehdään noin 300 tuntia kehitystyötä. Tammikuussa kerroimme tiimin sovellusarkkitehdin, Timon*, arjesta projektin parissa ja nyt alkavassa blogisarjassa kerromme, miten tiimi kokonaisuudessaan työskentelee. Aloitetaan kehitystyöstä, jota ohjaavat kahden viikon sprintit.

600h
Maanantai. On aika aloittaa uusi sprintti ja suunnitella, mitä tiimi tekee seuraavien kahden viikon aikana. Kehitysnopeuden arviointiin käytetään tarinapisteitä (story points). Pisteytyksen kautta tiimi muodostaa yhdessä käsityksen työmäärästä per toiminnallisuus. Aiemmasta kokemuksesta tiedetään, kuinka paljon pisteitä pystytään kahdessa viikossa toteuttamaan. Tällä hetkellä yhden sprintin aikana tehdään töitä noin 120 pisteen edestä, mikä tarkoittaa 10:stä 20:een toiminnallisuutta. Mikäli työmäärä nousee sprintissä liian suureksi tai töitä on liian vähän, arvioidaan toiminnallisuuksien määrä uudelleen.

540h
Kehitystyö etenee niin, että toiminnallisuutta työstetään kehityshaarassa; sitä testataan, testataan uudelleen, kehitetään lisää, kunnes kehittäjä toteaa, että toiminnallisuus on valmis katselmointiin. Muut tiimin jäsenet käyvät toteutuksen läpi ja tekevät huomiot mahdollisista korjattavista asioista. Kun kaikki on valmista, toiminnallisuus integroidaan pääkehityshaaraan eli ”mergetään developpiin”.

Joka toinen tiistai pidetään Kooditiistai. Tiimi on pohtinut etukäteen, mikä olisi teknisestä näkökulmasta sellainen aihe, jota olisi hyvä käydä yhdessä läpi. Se, joka tuntee aiheen parhaiten, ohjaa keskustelua. Koska kooditiistaista on paljon kerrottavaa, käsitellään se omassa blogissa kevään aikana. Stay tuned!

480h
Sprintin ensimmäisellä viikolla, keskiviikkona, esitellään edellisen sprintin tuotos asiakkaalle. Koska tiimi tekee tuotetta, on se päättänyt poiketa scrum-käytännöstä ja pitää ensin sisäisen demon sprintin päätteeksi. Asiakasdemot tulevat vasta tämän jälkeen.

400h
Torstai tunnettiin aiemmin päivänä, jolloin tiimi piti sisäisen pisteytyspalaverin. Tästä siirryttiin kuitenkin käytäntöön, jossa pisteytys tehdään pienemmissä ryhmissä aina, kun sopivaa aikaa on. Story pointtien tarkoituksena on arvioida toiminnallisuuden kompleksisuutta, pisteytys tehdään numeroiden 1 ja 21 välillä, Fibonaccin lukujonon mukaan. Aikaisemmin käytettiin kaikkia lukuja, mutta silloin päädyttiin usein keskustelemaan, onko jokin toiminnallisuus 11 vai 12 pistettä. Kun lukuja on vain muutama, on nopeampaa sopia, onko jokin asia 8 vai 13 pistettä.

320h
Tiimillä on päivittäiset dailyt, joissa läpikäydään mitä juuri nyt on käynnissä. Vaikka toiminnallisuuksia valmistuukin tasaisesti sprintin edetessä, ovat torstai ja perjantai yleensä päiviä, jolloin pull requesteja, katselmointeja ja mergejä on paljon. Suomeksi: näiden päivien aikana toiminnallisuuksia saadaan valmiiksi, niitä katselmoidaan ja integroidaan pääkehityshaaraan. Haasteiltakaan ei vältytä.

60h
Sprintin viimeinen päivä ja aika katselmoinnille (Sprint review). Tiimi on tehnyt kovasti työtä demon eteen ja nyt on aika esitellä tuotos. Tiimi käytti aluksi viikon sprinttejä, mutta siirtyi aika nopeasti kahden viikon sprintteihin – aikaansaannokset ovat huomattavasti parempia pidemmällä aikajaksolla.

Perjantai on odotettu päivä myös Profit Softwaren henkilöstön keskuudessa. Profit Loans & Collaterals -tiimi tuottaa sisäistä podcastia, joka on saavuttanut oman luottokuulijakuntansa.

0h
Sprintin jälkeen on hetki retrospektiiville: siinä käsitellään mikä meni hyvin edellisellä sprintillä, mitä voitaisiin parantaa, ja mitä mahdollisia parannuksia otetaan käyttöön jo seuraavalla sprintillä.

*) Sovellusarkkitehti maalaa ison kuvan

Profit Loans & Collaterals on antolainauksen ja vakuushallinnan elinkaarijärjestelmä, joka soveltuu parhaiten suomalaisen yritysrahoituksen tarpeisiin. Ratkaisu koostuu moduuleista, jotka kattavat rahoituksen koko elinkaaren. Näillä moduuleilla hallinnoidaan lainoja ja vakuuksia sekä luottopäätöksiä ja luottoriskilaskelmia. Teknologioina on mm. React, .NET ja SQL Server.