PLP 5.1 sisältää uusia toimintoja, käytettävyysparannuksia sekä päivityksiä liittyen uusiin viranomaisvaatimuksiin. PLP on keskitetty sopimushallintaratkaisu, joka kattaa henkilö-, eläke- ja säästövakuuttamisen.

PLP on joustava vakuutusratkaisu, joka tukee markkinoilla olevia tyypillisiä henkilö-, eläke- ja säästövakuutustuotteita, mukaan lukien run-off-tilassa olevat vakuutustuotteet. PLP kattaa henkivakuuttamisen ajantasaiset viranomaisvaatimukset. Vakuutusten myynti, sopimushallinta ja korvausten käsittely ovat modernin ratkaisumme ydintoiminnallisuuksia, jotka voidaan automatisoida, integroida ja mukauttaa asiakkaan digitalisointi- ja kanavastrategioihin. Tuki henkilövakuuttamiselle on kovasti kysytty laajennus PLP-ratkaisuun henkivakuutusmarkkinoilla.

PLP 5.1 sisältää seuraavat uudet ominaisuudet:

 • Vakuutusratkaisu henkilö-, eläke- ja säästövakuutuksille
 • Tuki tyypillisille henkilövakuutustuotteille, kuten lainaturvalle, henki- ja sairaskuluvakuutukselle, työkyvyttömyysvakuutukselle ja vakavan sairauden turvalle
 • Joustavat tuotemääritelmät ja tuki erittäin modulaarisille riskiturvarakenteille
  • Kertakorvattavat vakuutusturvat kuoleman, vakavan sairauden ja pysyvän työkyvyttömyyden tapauksessa
  • Päivärahaturvat tilapäisen työkyvyttömyyden ja sairaalapäivien varalle
  • Vakuutusturvat sairauskuluille
 • Ratkaisu kattaa sekä henkilö- että yritysasiakkaiden vakuutukset, yhden hengen, pariskuntien sekä perheiden ja ryhmien tarpeisiin
 • Riskivakuutusten laskutuksen ja maksujen hallinta
 • Uudistettu käyttöliittymä riskituotteiden hallintaan ja laskutukseen
 • Tuki Suomen kansalliselle tulorekisterille
 • Viranomaismääräysten edellyttämiä muutoksia kapitalisaatiosopimusten pääoman käsittelyyn vakuutuksenottajan kuollessa tai vaihtuessa
 • Viranomaismääräysten edellyttämiä muutoksia raportointiin sopimuksen päättyessä tappiollisena
 • Laajennuksia itsepalvelutoimintoihin REST-palvelujen avulla

Tuetut tekniset alustat:

 • Sovelluspalvelin: JBoss EAP 7.2
 • Tietokantapalvelin: IBM Db2 11.1.4
 • Jatkuvia parannuksia tietoturvaan, laatuun ja suorituskykyyn

Lue lisää Profit Life & Pension -ratkaisusta osoitteessa www.profitsoftware.com.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sales@profitsoftware.com.