I PLP 5.1 ingår nya funktioner, utökad användarvänlighet och lagstadgade uppdateringar i den gemensamma administrationslösningen för försäkringar inom livrisk, pension och sparande.

PLP är en flexibel administrationslösning som kan användas för alla typiska försäkringar inom livrisk, pension och sparande på marknaden, inklusive runoff-försäkringar. Vi håller oss informerade om gällande lagstiftningskrav och ser till att uppfylla dem. Försäkringsförsäljning, administration och hantering av ersättningar ligger i centrum av lösningen, som uppvisar modern förmåga att automatisera, integrera och anpassas till kundernas digitalisering- och omnichannelstrategier. Området gällande personlig livsrisk är en högt efterfrågad utbyggnad av PLP erbjudandet på livförsäkringsmarknaden.

Höjdpunkter i PLP 5.1:

 • Administrationslösning för försäkringar inom livrisk, pension och sparande
 • Stöd för typiska produkter inom personriskförsäkringar, t.ex. låneförsäkringar, sjukvårds- och livförsäkringar, försäkringar mot arbetsoförmåga och för sjukvård av barn
 • Flexibla produktdefinitioner och stöd för mycket modulära risktäckningsstrukturer
  • Ersättningar med engångsutbetalning i händelse av dödsfall, kritisk sjukdom och permanent funktionsnedsättning
  • Ersättningar med dagpenning för temporär funktionsnedsättning och sjukhusvistelse
  • Ersättningar för sjukvårdskostnader
 • Försäkringar för både privatpersoner och företag, inklusive singel-, par- och gruppstrukturer
 • Konsoliderad hantering av fakturering och betalningar för livriskprodukter
 • Nytt användargränssnitt för hantering och fakturering av riskprodukter
 • Stöd för finska inkomstregistret
 • Förändringar av årlig skatteredovisning enligt lagkrav
 • Förändringar enligt lagkrav i hanterandet av kapitaluppdateringar om försäkringstagaren dör eller ändras
 • Uppdateringar enligt lagkrav av hantering och rapportering av förlust gällande besparingar
 • Ytterligare digitaliserade och utbyggda funktioner för självbetjäning med REST-gränssnitt

Tekniska plattformar som stöds:

 • Applikationsserver: JBoss EAP 7.2
 • Databasserver: IBM Db2 11.1.4
 • Kontinuerliga förbättringar av säkerhet, kvalitet och prestanda

Läs mer om Profit Life & Pension på www.profitsoftware.com.

Kontakta oss på adressen sales@profitsoftware.com.