För ett par år sedan genomförde Länsförsäkringar ett projekt tillsammans med Profit Software som mynnade ut i ett byte av utbetalningssystem*. I våras utvecklade Profit Software en intern applikation (Fullmaktsnoden) med anslutning till Fullmaktskollen.se tillsammans med Länsförsäkringar.

Fullmaktskollen.se är en extern tjänst för att hantera fullmakter för pensioner och livförsäkringar. Det förenklar för privatpersoner och företag att få överblick över sina fullmakter. I tjänsten går det också att skriva under fullmakter och återkalla dem.

Fullmaktsnoden effektiviserar och säkerställer hanteringen av Länsförsäkringars process för fullmakter.

Fullmaktsnoden är en egen applikation som har integration med Fullmaktskollen.se. Arkitekturen består av fyra komponenter: webanvändargränssnitt (för hantering av fullmakter), WCF Service (för hantering av externa och interna tjänster), batch-hantering samt SQL Server databas.

-Eftersom vårt samarbete med Profit Software har fungerat utmärkt, var det ganska naturligt att tillsammans med dem driva ett nytt projekt. Vår erfarenhet är att Profit Software har djup kompetens inom IT-utveckling och dessutom har de stor förståelse för hur den svenska försäkringsmarknaden fungerar, säger Mats Henebratt från Affärsenhet Liv på Länsförsäkringar AB.

Redan nu kan vi se positiva effekter från den här leveransen.
-När vi skapar fullmakter för kunderna så är denna process nu helt digital och för mottagna fullmakter så har det manuella arbetet minskat med ungefär 80%. Dessutom så har vi nu en bättre förmåga att informera våra rådgivare när fullmakter på en befintlig kund kommer in från våra konkurrenter sammanfattar Peter Adle, ansvarig för införandet.

 

 

 

*) First payments paid out from Länsförsäkringar’s new outpayment system

Länsförsäkringsgruppen omfattar 23 lokala länsförsäkringsbolag som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar.

Profit Software är den ledande finländska systemleverantör och konsultföretag inom finanssektorn. Företaget grundades 1992. Vi har kontorer i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Tallinn samt Stockholm. Profit Software anställer cirka 230 personer.