Profit Software uudisti Kuntarahoituksen Vakuushallinnan ja rahoituksen myönnön prosessin

Mar 16, 2018 | Customers, Insurance

Kuvassa vasemmalta Jukka Helminen ja Noora Huhtio

Rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon tarjoava Kuntarahoitus halusi nostaa rahoituksen myönnön prosessin laadullisesti uudelle tasolle. Uuden järjestelmän kautta pystytään keräämään tehokkaammin keskeistä informaatiota ja edelleen tukemaan vastuullista päätöksentekoa rahoituksen myöntämisessä.

Lähes 30 vuotta toiminut Kuntarahoitus on tiedostanut digitalisoitumisen tärkeyden. Tiedon saatavuus ja automatisoidut prosessit ovat keskeinen osa sen toimintaa. Nyt kehitetty järjestelmä auttaa sisäisessä digitalisoitumisessa, mutta tulee samalla erittäin lähelle asiakasrajapintaa.

-Halusimme tuoda rahoituksen myönnön prosessiin nopeutta, helppoutta ja automaattista tiedonhakua. Ratkaisu tukee prosessin päätöksentekoa ja datan keräämistä joustavasti. Sen lisäksi, että halusimme sisäisesti kehittää asioita, on meillä myös sääntelyn asettamat tarpeet, sillä toimimme EKP:n valvonnassa, kertoo rahoituksesta vastaava johtaja Jukka Helminen.

Uusi järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden ja rahoitettavien kohteiden yksityiskohtaisen ja tarkan analysoinnin. Voidaankin puhua dataperustasta, joka luo tekemiseen kyvykkyyttä niin sisäisesti kuin konkreettisessa asiakastyössä. Kokemukset ja asiakkailta saatu palaute on tähän mennessä ollut positiivista.

Kehityksen keskiössä käytettävyys ja sujuvuus

Ratkaisu koostuu moduuleista, joita jokainen asiantuntija voi käyttää tarpeidensa mukaan. Toiminnot haluttiin erottaa rakenteellisesti tulevaisuuden kehitystyön kannalta.

-Lähdimme pohtimaan uutta järjestelmää käytettävyyden kautta. Projektissa mukana olleet loppukäyttäjät määrittelivät yhdessä Profit Softwaren kehittäjien kanssa moduulit. Keskiössä oli koko ajan informaatio ja se, että järjestelmä tukee aidosti työhön liittyviä asioita, kuten työjonojen hallintaa tai hälytyksiä. Tärkeää oli myös se, että varsinainen rahoitusesitys ja päätöksen laadinta käyttöliittymän puolella toimivat jouhevasti yhteen, toteaa projektipäällikkönä toiminut Noora Huhtio.

Projektissa tehtiin paljon töitä sen eteen, että tämä olisi kestävä ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Tekniset ratkaisut ovat skaalautuvia.

-Ratkaisut tehtiin yhteistyössä ja vuoropuhelulla. Meidän asiantuntijat ja Profit Softwaren väki yhdessä veivät asioita eteenpäin samalla toisiaan argumentoiden, jatkaa Huhtio.

Projektissa käytettyjä teknologioita olivat esimerkiksi .NET, React, SQL Server, Dynamics CRM, BizTalk, Power BI ja SQL Server Reporting Services. Ratkaisussa huomioitiin myös mobiliteetti, koska käyttö tapahtuu niin toimistossa kuin sen ulkopuolella.

Poikkeuksellinen liiketoimintaosaaminen ja menetelmätuntemus ratkaisevassa roolissa

Projektin aikataulu oli tiukka ja se oli toimittajavalinnassa yksi merkittävä tekijä. Kuntarahoituksessa oli luottamus, että Profit Software pystyy hoitamaan projektin sovitun mukaisesti.

-Isossa kuvassa projekti sujui hyvin. Työ oli haastavampi ja isompi, mitä aluksi arvioimme, mutta saimme sen, mitä tilasimme. Saimme koko ajan informaatiota ja asiat hoidettiin yhteistyössä, sanoo Helminen.

Profit Softwaren kilpailuvaltiksi nousivat lopulta ”sama kieli”, liiketoimintaosaaminen ja menetelmätuntemus.

-Profit Softwaren kehittäjien työskentelyasenne ja palvelualttius yhdistettynä voimakkaaseen näkemykseen ja osaamiseen aihealueesta oli merkittävä. Ratkaisu on meille räätälöity ja meitä aidosti kuunneltiin. Meille tarjottiin kokonaisuus, jota emme itse olisi osanneet määritelläkään. Asiantuntemusta voi olla kaikilla, mutta se, että sen saa tuotua esille ja hyötykäyttöön, on poikkeuksellista, täydentää Huhtio.

Profit Softwaren puolelta projektissa olivat mukana finanssialan asiantuntijat, joilla oli vahvat referenssit aiemmista projekteista. Tätä asiantuntemusta hyödynnettiin myös työmenetelmissä, kuten ketterissä menetelmissä ja Master Data -ajatteluna. Se työ kantaa nyt hedelmää.

-Saimme ratkaisun, joka on aidosti prosessilähtöinen, kestää aikaa, ja jonka päälle pystymme rakentamaan muuta digitaalisuutta, tiivistää Huhtio.

Projekti
Profit Software teki Kuntarahoitukselle luottoriskien hallintaan työkalun, joka automatisoi rahoitusesitykset ja tuottaa tiedot viranomaisraportointia varten. Ratkaisu sisältää rahoitusesityksen ja -päätöksen, Vakuushallinnan, Riskienhallinnan ja Analyysimoottorin. Projekti toteutettiin kuuden (6) kuukauden aikana.

Kuntarahoitus
Kuntarahoitus tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. Kuntarahoitus perustettiin 1989 ja sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Yritys työllistää noin 140 henkilöä.

Profit Software
Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Yritys perustettiin vuonna 1992. Toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Työllistämme lähes 230 henkilöä.

News

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

Migration, like fitting a cube through a round hole

When an insurer plans a system renewal, the primary focus is usually on how the new system supports needs today and in the future. However, few insurance companies start from scratch. Especially within life insurance, policies may be older than 50 years. Therefore,...

The development path of an initial idea into a new functionality

In the beginning, there is an initial idea. A fragment of a phrase from a conversation suddenly springs to mind. A question to colleagues, "has this ever come up with your client?". And in no time, we are in full swing at work, conceptualizing a new functionality! The...

System renewal – an upgrade in technology or also something else?

When discussing a system renewal, hot topics are amongst other digitalization, automation, conversions, and migration. And nothing wrong with these, all important factors ensuring the new system operates as whished and delivers the expected benefit. But will a system...