Sovellusarkkitehti maalaa ison kuvan

Jan 9, 2020 | Finance, News

Timo Salola, sovellusarkkitehti ”Olen ollut suhteellisen vähän aikaa nykyisessä tehtävässäni. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että oma esimieheni edisti asiaani ja toivettani työskennellä sovellusarkkitehtinä kuultiin työnantajan toimesta”

Timo Salola, sovellusarkkitehti: ”Olen ollut suhteellisen vähän aikaa nykyisessä tehtävässäni. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että oma esimieheni edisti asiaani ja toivettani työskennellä sovellusarkkitehtinä kuultiin työnantajan toimesta.”

Profit Softwaren Lainat ja Vakuudet (PLC) -ratkaisun* parissa työskentelee iso tiimi, josta tällä kertaa haastattelemme sovellusarkkitehti Timo Salolaa. Heti alkuun on paikallaan selvittää, mitä sovellusarkkitehti oikein tekee.

-Tehtäväni on linjata, miten jokin asia pitäisi toteuttaa ja ohjata päältäpäin toimintaa. Tosin tämänhetkisessä tiimissä itseohjautuvuus on huippuluokkaa, sillä jokainen tuo ideoitaan ja omaa osaamistaan esille, kertoo Timo.

Mielenkiintoa kehittäjille tuo erityisesti se, että tuotetta tehdään viimeisimmillä teknologioilla. Timon mukaan ”vanha legacy” ei luo samanlaista innostusta, vaikka sellainenkin profitlaisen konsultin työnkuvaan joskus kuuluu. Backendin puolella työskennellään .Net Corella ja käyttöliittymässä Reactia sekä TypeScriptiä hyödyntäen.

PLC-ratkaisussa on otettu mallia mikropalveluarkkitehtuurista. Timo havainnollistaa tämän seuraavasti: ”Jos käytössä on esimerkiksi yksi kirjasto, joka on vanhaa teknologiaa, niin pystymme eriyttämään kyseisen komponentin muusta. Tai jos asiakas haluaa vaikkapa Javaa ja me teemme .NET:iä, niin pystymme sen tekemään, työkalut ovat olemassa.” Ratkaisu taipuu myös siihen, että käyttöön tulisi uudempia teknologioita, joita halutaan hyödyntää.

Sovelluksen arkkitehtuuri on muutenkin joustava. Kun kaikelle toiminnallisuudelle on määritetty rajapinnat, niin integraatioita eri järjestelmien välillä on helppo toteuttaa.

Tavoitteena on ratkaisu, jossa tieto on saatavilla, kun sitä tarvitaan.

-Kaikki tekeminen kiteytyy sprintteihin. Projekteissa tehdään alkuhaastattelut ja piirretään UI-kuvat – selvitetään, mitä käyttäjät odottavat. Tämän jälkeen kehitystä tehdään iteratiivisesti kahden viikon sykleissä, koko ajan palautetta keräten ja toiminnallisuuksia kehittäen. Lopputuloksena turha tekeminen vähenee ja asiakas on sitoutunut heti alusta alkaen, selventää Timo.

Palataan vielä tiimiin ja työskentelymetodeihin. Timon mukaan tekeminen Profit Softwaressa on mukavaa, mutta PLC-tuotteen ympärillä on tällä hetkellä erityisen vahva tiimi, joka kommunikoi keskenään säännöllisesti ja kehittää tekemistään. Yksi kehittämistapa on kooditiistai.

-Keskustelemme teknologioista, ratkaisuista ja parhaista käytännöistä. Tämä on foorumi nimenomaan tekniselle keskustelulle tiimin sisällä, Timo toteaa.

Mitä nostaisit vuoden 2019 osalta esille?

-Saimme aikaan paljon: Testaus on nostettu kokonaan uudelle tasolle DevOps-käytäntöjen mukana. Katselmoimme uuden koodin muiden kehittäjien kesken ja ajamme sen Sonar-työkalun läpi, mikä antaa meille hyvää palautetta koodin laadusta. Myös yksikkötestit tulee ajaa hyväksytysti läpi ennen kuin koodi hyväksytään kehityshaaraan ja yksikkötestien kattavuutta voidaan monitoroida. Tämän jälkeen uusi versio siirtyy automaattisesti testiympäristöömme, jossa Robot Frameworkillä ajetaan vielä liuta käyttöliittymätestejä. Tämä jatkuva prosessi on parantanut huomattavasti sovelluksen toimintavarmuutta, koska pystymme havaitsemaan ongelmat jo kehitysvaiheessa, tiivistää Timo.

*) Profit Lainat ja Vakuudet (PLC) on antolainauksen ja vakuushallinnan elinkaarijärjestelmä, joka soveltuu parhaiten suomalaisen yritysrahoituksen tarpeisiin. Ratkaisu koostuu moduuleista, jotka kattavat rahoituksen koko elinkaaren. Näillä moduuleilla hallinnoidaan lainoja ja vakuuksia sekä luottopäätöksiä ja luottoriskilaskelmia. Teknologioina on mm. React, .NET, Azure, SQL Server ja Rest API.

News

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

The development path of an initial idea into a new functionality

In the beginning, there is an initial idea. A fragment of a phrase from a conversation suddenly springs to mind. A question to colleagues, "has this ever come up with your client?". And in no time, we are in full swing at work, conceptualizing a new functionality! The...

System renewal – an upgrade in technology or also something else?

When discussing a system renewal, hot topics are amongst other digitalization, automation, conversions, and migration. And nothing wrong with these, all important factors ensuring the new system operates as whished and delivers the expected benefit. But will a system...

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...