Suomalainen henkilötunnus muuttuu vaiheittain

marras 19, 2021 | Blogi, Finanssi, Markkinakatsaus, Vakuutusliiketoiminta

Annika Karppinen, PLP Product Manager

Väestörekisteriä ylläpitävälle Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) on jo pitkään ollut selvää, että henkilöä yksilöivät henkilötunnukset eivät nykyisessä muodossaan tule pidemmällä tähtäimellä riittämään. Lisäksi nykyiseen henkilötunnuksen rakenteeseen liittyy haasteita henkilön tietosuojan kannalta. 

DVV myöntää säännöllisesti uusia henkilötunnuksia esimerkiksi 1900-luvulla syntyneille. Yleensä kyseessä on tällöin ulkomaalainen, joka tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen. Koska joissakin maissa kaikille kansalaisille merkitään esimerkiksi passiin syntymäajaksi 1.1. tai 31.12., myöntää DVV juuri näillä päivämäärillä keskimääräistä enemmän henkilötunnuksia. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että kyseisten päivämäärien osalta henkilötunnuksen tarkisteosan eri variaatiot ovat yksinkertaisesti loppumassa ja tähän on löydettävä ratkaisu, hyvin pian.   

Tämän akuuteimman haasteen lisäksi on henkilötunnuksen nykyisessä muodostustavassa yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia. Henkilötunnus, jonka tulisi toimia ainoastaan henkilöä yksilöivänä tietona, paljastaa henkilön syntymäajan ja sukupuolen. Nämä tiedot tulisi häivyttää, jotta henkilötunnus jatkossa olisi yksiselitteisesti yksilöintitieto.   

Valtiovarainministeriö (VM) aloittikin vuonna 2017 niin sanottu henkilötunnuksen uudistukseen tähtäävän selvitystyön. Työryhmän loppuraportti julkaistiin keväällä 2020. Tämä on sittemmin toiminut pohjana VM:n Hetu-uudistushankkeelle, joka käynnistyi loppuvuodesta 2020. Jo keväällä 2021 oli kuitenkin selvä, että loppuraportissa hahmoteltu tavoitteellinen aikataulu ei ole realistinen.  

Ei tarvitse kauaa miettiä, jotta muutoksen laajuus valkenee. Henkilötunnuksen lonkerot ulottuvat niin moneen ja lisäksi myös yhteiskunnallisesti kriittisiin toimintoihin, että muutoksen toteutus tulee vaatimaan toimenpiteitä lukemattomilta sekä julkisen että yksityisen puolen toimijoilta. Kun monet toiminnot lisäksi ovat kytköksissä toisiinsa, tullaan myös toimijoiden kesken tarvitsemaan aimo annos koordinaatiota. Kaikki tämä, ja toisaalta DVV:n tarve saada tarkisteosaan liittyvä ongelma pian ratkaistua, on liian iso kokonaisuus ratkaistavaksi kerralla. Niinpä henkilötunnuksen kokonaismuutos toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan ratkaisu henkilötunnusten riittävyyteen.  

Muutoksen pyörteisiin joutuvan organisaation näkökulmasta vaiheistaminen on hieman harmillista. Vaiheistuksen kautta muutos on toki usein hallitumpi, mutta saattaa valitettavasti lisätä kustannuksia. Siksipä olisi jo ensimmäisen muutoksen suunnitteluvaiheessa hyödyllistä pystyä laajentamaan näkökulmaa lopulliseen tavoitekuvaan ja pyrkiä ennakoimaan myös tulevia muutoksia. Hetu-muutoksen osalta ainakin nyt kolme mainittua muutosta on jo tiedossa (välimerkki, syntymäpäivä ja sukupuoli). Kun näitä muutetaan, se vaikuttaa myös henkilötunnuksen tarkistukseen. Kuinka hyvin näillä olettamilla osutaan maaliin, se jää nähtäväksi.  

Meillä Profit Softwarella päätöksiä tulevista muutoksista odotellaan rauhallisin mielin. Profit Life & Pension (PLP) -järjestelmän joustavuus tulee tässäkin tilanteessa osoitettua todeksi. Mikään nyt tiedossa olevista muutoksista ei ole PLP:n toiminnan kannalta kovin merkittävä, sillä henkilötunnus  toimii jo nykyisellään vain yhtenä henkilöä yksilöivänä tietona. Esimerkiksi syntymäaika, joka on vakuutuksissa usein merkityksellinen, on oma erillinen tietokenttänsä. Mutta koska PLP on laajasti kytköksissä integraatioiden ja REST-palvelujen kautta moneen muuhun toimijaan, on näiden välisiä riippuvuuksia hyvä alkaa selvittämään ja varmistaa henkilötunnusmuutoksen sujuvuus. 


Lue lisää:

PLP-tuotetarjoomamme

Valtiovarainministeriö: Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva hanke

Valtiovarainministeriö: HETU-uudistuksen loppuraportti

Avainsanat: henkilötunnus, PLP

Uutiset

Kestävän rahoituksen direktiivit lähestyvät vauhdilla

Kestävä rahoitus on aihe, jonka merkitys ilmastonmuutoksen kiihtymisen myötä on entisestään lisääntynyt. Kestävän rahoituksen määritelmä on toki laajempikin, ympäristötekijöiden lisäksi siinä tarkastellaan myös yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä näkökulmia, eli...

Tiimityön pohjana luottamus ja kommunikaatio

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Tällä kertaa tutustumme Jereen ja Teemuun, jotka työskentelevät yhdessä mm. Data Masking -ratkaisun parissa. Ratkaisua voidaan käyttää henkilötietojen häivyttämisessä eli maskauksessa. - Me...

Blogi

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...

Mitä löytyy modernin sopimushoitojärjestelmän ytimestä?

Digitalisaatio on jo monen vuoden ajan ollut kestopuheenaihe vakuutusalalla. Koronaviruksen tuoma paine pystyä palvelemaan asiakkaita etäyhteyksin kiihdytti keskustelua entisestään. Yhtiöt ovatkin viimeistään koronan myötä kehittäneet asiakasrajapinnassa tapahtuvaa...

Alanvaihtajina IT-alalla

Haastattelimme kolmea, jo pitkän uran vakuutus- ja pankkialalla työskennellyttä profitlaista: Annikaa, Elkaa ja Maijaa. Annikalla ja Elkalla on takanaan parisenkymmentä vuotta työskentelyä vakuutusalalla, Maijalla on pitkä kokemus pankkimaailmasta. Alanvaihtajina...

Me tarjoamme turvallisen alun tech-uraansa aloitteleville

Alkuvuoden 2022 aikana olemme saaneet yli kaksisataa työhakemusta juniorpositioihin eri paikkakunnille. Loistavista hakijoista valitsemme keväällä aloittamaan eri tiimeissämme toistakymmentä nuorta osaajaa. Meillä on kokemusta jo useiden vuosien ajalta uraansa...

Profit Software tarjoaa monipuolisia haasteita junior-kehittäjille

Ilmari tuli Profit Sofwarelle töihin vuoden 2021 toukokuussa. Hän on opiskellut Lappeenrannan yliopistossa tuotantotaloutta, pääaineenaan data-analytiikka päätöksenteossa. Etsiessään kesätöitä hän löysi Profit Softwaren työpaikkailmoituksen ja kiinnostui lukemastaan....