Suunnitelmissa pilvimigraatio? Pilven joustavuus ja skaalautuvuus helpottaa tulevien liiketoimintatarpeiden toteuttamista

Jan 19, 2022 | Analytics, News, Technology

Moni yritys alkaa viimeistään nyt havahtumaan siihen, millaisia hyötyjä pilvi liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä tuo. Migraatio on-premisestä pilveen ei ole kuitenkaan nopea prosessi. Ensi alkuun on syytä tunnistaa tavoitetila: siirrytäänkö pilveen lift and shift -siirrolla, jossa nykyinen data ja sovellukset siirtyvät pilveen uusille palvelimille ilman merkittäviä arkkitehtuurimuutoksia vai otetaanko käyttöön pilvinatiiveja palveluita, jolloin myös toteutus vaatii enemmän aikaa.

– Sanoisin, että tämä on ensimmäinen asia, jota tulee pohtia. Migraation toteutustapa vaikuttaa ensinnäkin kustannuksiin, mutta myös siihen, miten pilven ketteryys ja skaalautuvuus saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo lukuisissa pilvitoteutuksissa mukana ollut Timo Pillikko.

Yleensä ennen varsinaisen työn aloittamista kannattaa tehdä Proof of Concept (POC), jossa todennetaan asian toteuttamiskelpoisuus. Samalla varmistetaan, että oletukset toimivasta arkkitehtuurista ovat oikeita, ja että virtuaalipalvelimet ovat oikein mitoitettuja. Virtuaalipalvelimien vertaus konesalissa oleviin palvelimiin on haastavaa ja vie aikaa. Mitoitus on helpompaa tehdä, kun ensin testataan ja sen jälkeen kiinnitetään kapasiteettiä. Oman lisänsä palvelimien vertailuun tuo se, onko käytössä yksi klusteripalvelin vai yksittäisiä palvelimia.

Skaalaa resurssit oikein

Projektin alkuvaiheessa käydään asiakkaan kanssa läpi, kuinka usein tietoja virkistetään ja palveluita käytetään.

– Jos tiedot päivittyvät muutaman kerran päivässä vs. useita kertoja päivässä, puhutaan ihan eri kustannuksista. Pilvi on joustava, kunhan tarve on etukäteen pohdittu: mitkä ovat ne oman liiketoiminnan tarpeet tai onko palvelin tuntiveloitteinen vai kiinteähintainen, selostaa Pillikko.

Pilveen siirtyminen vaatii rahallisia panostuksia varsinkin alkuvaiheessa. Kuluja tulee niin varmistuksista, joita tuodaan on-premiseen, mutta myös levyjärjestelmistä. Lisenssikustannukset riippuvat luonnollisesti palveluntarjoajasta. Osa kuluista voi olla helposti laskettavia kiinteitä kuluja esimerkiksi aina käytössä oleva tietokanta, josta tehdään resurssivaraus määräajaksi. Osa taas voi olla muuttuvia, kuten tietoliikennekulut ja palvelut, jotka laskutetaan resurssin käytön mukaan. Näiden osalta todellinen kustannus on usein hyvin haastavaa ennustaa.

Pilviympäristö, turvallinen ympäristö

Profit Softwarella on vahva ymmärrys finanssialasta ja sen tiedonhallinnalle asettamista vaatimuksista. Ympäristön tietoturva on kaiken lähtökohta.

Kun POC:sta siirrytään kohti tuotantoympäristöä, kannattaa aloittaa Azuren hallintamallin pohtiminen – kenellä on pääsy Azuren portaaliin. Lisäksi käytännöt on syytä pohtia tarkkaan: mihin sijainteihin palveluita voidaan laittaa pystyyn, ketkä voivat palveluja poistaa, miten tietoja monitoroidaan tai minne lokeja tallennetaan ja miten Azuren komponentit nimetään.

– Kun asiat tehdään kerralla kuntoon, ei uusia sääntöjä tarvitse luoda jatkuvasti. Kaikkiaan pilvi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusien palveluiden tuomiseen ja kehittyy koko ajan, oli kyseessä datalake, funktiot tai edistynyt analytiikka, tiivistää Pillikko.

Tutustu myös:

Moderni pilvi meets finanssimaailma

Huomioi nämä 10 asiaa, kun viet yrityksen palvelut pilveen

Lue lisää tarjoamistamme pilvipalveluista.

News

Profit Software ranked number 120 on the Tivi 250 list

Tietoviikko has published its yearly report on Finland’s 250 largest ICT companies. It states that ICT sector has grown rapidly; one sign was that minimum revenue limit in order to get to the list was 10.4M euros when it last year was 9.1M euros. The average turnover...

Profit Software rebrands as Evitec to support Nordic expansion

Profit Software is a leading provider of system solutions and consulting services to the Nordic financial service industry. It also offers analytics and information management services across multiple industries. The company is now starting a major rebranding project...

Blog

System renewal – an upgrade in technology or also something else?

When discussing a system renewal, hot topics are amongst other digitalization, automation, conversions, and migration. And nothing wrong with these, all important factors ensuring the new system operates as whished and delivers the expected benefit. But will a system...

Tuotekehitystä ketterästi ja yhdessä oppien

Tässä sisältösarjassa tuomme esille Profit Softwaren eri kehittäjätiimejä. Nyt esittelyvuoron saa Mikan ja Teron johdolla tuotetiimimme, joka on erikoistunut Profit Life & Pension -järjestelmään tunnetussa ja pitkäaikaisessa finanssialan asiakkuudessamme. Mika...

Mitä löytyy modernin sopimushoitojärjestelmän ytimestä?

Digitalisaatio on jo monen vuoden ajan ollut kestopuheenaihe vakuutusalalla. Koronaviruksen tuoma paine pystyä palvelemaan asiakkaita etäyhteyksin kiihdytti keskustelua entisestään. Yhtiöt ovatkin viimeistään koronan myötä kehittäneet asiakasrajapinnassa tapahtuvaa...

Alanvaihtajina IT-alalla

Haastattelimme kolmea, jo pitkän uran vakuutus- ja pankkialalla työskennellyttä profitlaista: Annikaa, Elkaa ja Maijaa. Annikalla ja Elkalla on takanaan parisenkymmentä vuotta työskentelyä vakuutusalalla, Maijalla on pitkä kokemus pankkimaailmasta. Alanvaihtajina...