Johtoryhmä

Ilkka Starck
CEO
Ilkka on ohjelmistoalan johtaja, jolla on laaja kokemus myynnistä, markkinoinnista sekä liiketoiminnan johtamisesta useassa suuryrityksessä. Ilkka tuli Profit Softwaren palvelukseen energia-alan ratkaisutoimittaja Eforesta, jossa hän vastasi yrityksen myyntiorganisaatiosta. Sitä ennen Ilkka johti EMEA-myyntitoimintoja tietokantatoimittaja Solid Information Technologyssä Münchenissä, joka sittemmin siirtyi IBM:n omistukseen. Hän on myös johtanut tietoturvayhtiö F-Securen tytäryhtiötä Yhdysvalloissa. Ilkka on lisäksi toiminut Ericssonilla useissa myynti- ja johtotehtävissä sekä Suomessa että Ruotsissa.

Nathalie Kuosa
CFO & CSO

Nathalie vastaa Profit Softwaren taloudesta, valvonnasta ja ohjauksesta sekä taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Nathalie vastaa myös Profitin Softwaren vastuullisuustoiminnasta ja yritysvastuustrategian kehittämisestä. Ennen uraansa Profit Softwaressa Nathalie toimi Country Controllerina IBM Finland Global Business Servicessä. Sitä ennen hän työskenteli talousjohtajana Solid Information Technologyssä ja oli avainroolissa Solidin yhdistyessä IBM:ään. Nathaliella on MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta ja filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta.

Harri Inkinen
SVP CX & MarkComms, DPO

Harri vastaa asiakaskokemuksesta, markkinoinnista, viestinnästä ja IT:stä. Harrilla on laaja kokemus asiakaskeskeisten liiketoimintamallien kehittämisestä, sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä; aiemmin hän työskenteli Evolvitilla finanssiliiketoiminnan johtajana ja sitä ennen Digialla asiakasvastaavana ja projektipäällikkönä. Harri on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Perttu Heinonen
SVP Financial & Industry Solutions

Perttu vastaa Profit Softwaren Financial & Industry Solutions -yksiköstä. Pertulla on laaja kokemus IT-alasta; hän toimi Evolvitin toimitusjohtajana, sitä ennen kokemusta kertyi mm. Samstockista ja Digiasta. Pertulla on vahva osaaminen projektien ja asiakkuuksien hallinnasta. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja filosofian maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan matematiikka.

Pasi Lahti
SVP Pension & Insurance Solutions

Pasi vastaa Profit Softwaren Pension & Insurance Solutions -yksiköstä. Pasi tuli Profit Softwareen keväällä 2011 ja hänellä on laaja kokemus ohjelmistotuotteiden kehittämisestä. Ennen uraansa Profit Softwaressa Pasi toimi eri johtotehtävissä F-Securessa, SafeNet Inc:ssä ja Nokialla. Pasilla on diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta.

Rami Rinneheimo
SVP Business Development

Rami vastaa Profit Softwaressa liiketoiminnan kehittämisestä. Ramilla on laaja kokemus IT-alasta ja ennen Profit Softwarea hän työskenteli useissa eri positioissa Digiassa. Ramilla on vahva tekninen tausta BI-teknologioista sekä Microsoftin ja Qlikin palveluista. Tämän lisäksi Ramilla on pitkä kokemus projektinhallinnasta, asiakkuuksien hallinnasta ja liiketoiminnan johtotehtävistä. Rami on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan ohjelmistokehitys.