Flexibla tjänstepensions­system för livbolag.

Profit Life & Pension-lösningen ger moderna försäkringsbolag i Sverige försprång.

Begär en demoKontakta oss

Profit Life & Pension erbjuder maximal effektivitet

Profit Life & Pension är en liv- och pensions­försäkrings­lösning för den svenska tjänste­pensions­marknaden. PLP omfattar stöd för centrala affärsprocesser inbegripet försäkrings­produkt­hantering, försäljning, digitala tjänster, ersättnings- och skadehantering. I lösningen ingår tjänster, verktyg och obligatoriska system­integrationer för att driva en löpande och effektiv affärsverksamhet som uppfyller gällande myndighetskrav.

Läs mer om Profit Life & Pension.

På väg mot digitalisering av Tjänstepension? Profit Life & Pension erbjuder fördelar så som minskade driftskostnader, ökad effektivitet och ökad trygghet.

Om du vill veta mera om hur Profit Life & Pension stöder Tjänstepensionens digitaliseringsagenda och effektivisering av affärsverksamheten, ladda ner En digital lösning för svensk Tjänstepension.

“Vi valde Profit Software efter en noggrann utvärdering av möjliga leverantörer. De är kunniga inom livförsäkring, har en bra produkt och har visat stort engagemang under hela projektet. Vi kan nu konstatera att utbetalningssystemet och vårt samarbete fungerar utmärkt.”

Betrodda av branschledare

Fördelar för försäkringsbolag

Större försäkringsintäkter

Omfattande stöd för individuell pensionsförsäkring, sparförsäkring, kapitaliseringsavtal och gruppensionsförsäkring i olika kanaler.

Flexibelt system

Vi är villiga att bygga ut och anpassa systemet efter försäkringsbolagets behov. PLP erbjuder kostnadseffektiv hantering av tjänstepensionsförsäkringar i kombination med spar- och riskskydd.

Effektiv administration

Effektiv hantering av försäkringsportföljen och kort ledtid till marknaden.

Regelverk och compliance

Vi håller systemet uppdaterat för att säkerställa att befintliga regelverk möts.

Nöjda kunder

Erbjud moderna självbetjäningstjänster baserade på PLPs digitala tjänster.

Teknologi

Pålitlig och skalbar arkitektur med vedertagen teknik. Klara gränssnitt som stöder systemintegration med omgivande lösningar.

Varför välja oss?

Profit Softwares avancerade lösningar är ett resultat av trofast och uthålligt arbete inom finansbranschen sedan 1992. Vi förstår våra kunders behov och anpassar våra IT-lösningar till att motsvara aktuella användningsändamål. Vi förnyar och utvecklar kontinuerligt våra arbetsmetoder och vårt produktutbud.

1
miljon försäkringar administreras via Profit Softwares system.
100
miljoner euro betalas varje månad via Profit Softwares system.
20
miljarder euro i tillgångar förvaltas med Profit Softwares system.
28+
års branscherfarenhet inom försäkring i Norden.

Tekniska lösningar & Innovationer

Våra pålitliga tekniska lösningar är resultatet av årtionden av erfarenhet och innovationer.

Ladda ner whitepaper

Vår whitepaper En digital lösning för Svensk Tjänstepension beskriver Tjänstepensionen och hur Profit Life & Pension, i egenskap av ett kärnsystem för försäkringshantering, stöder övergången till digitalisering av kundresan och ökad effektivitet i affärsverksamheten via automatisering.

Ladda ner En digital lösning för svensk Tjänstepension.

Kontakt

Picture of Trond Neergaard

Trond Neergaard
sales@profitsoftware.com

Begär en demo

8 + 3 =