Tjänster

Våra experter, vår mångåriga erfarenhet och våra samarbetspartner säkerställer att du alltid får förstklassig service. Våra specialområden är bankrörelse, inkasso, liv- och pensionsförsäkring samt kapitalförvaltning.

Sakkunnigtjänster

Våra professionella team har hjälpt många kunder att hantera de växande utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen: implementera och införa nya banksystem, inklusive hypoteksbankssystem, iaktta myndighetskrav och planering av kundupplevelse och design av användargränssnitt. Våra utvecklare och designer är redo att ta itu med att förnya företagets kärnbankssystem, förbättra tjänsternas tillgänglighet, genomföra migrationer och bygga responsiva mobilapplikationer. Våra experter skräddarsyr mer än gärna Profit Softwares produktifierade lösningar utgående från ditt företags behov och tar också fram nya lösningar. Vi vill vara mer än enbart en leverantör – din betrodda partner inom utveckling av finansprogramvara.

Läs mer:

Programvaruutveckling

Profit Software har utvecklat avancerade program för sina kunder sedan 1992. Vi kan erbjuda dig allt du behöver, om det så är en systemplattform för ett försäkringsbolag, ett kreditbeslutssystem, ett kapitalförvaltningssystem eller ett bassystem för en bank. Vår kompetens omfattar såväl användargränssnitt- som serverkunnande och specialanpassning av funktioner. Vi erbjuder även systemlösningar i anslutning till krediter, upplåning, investering och finansbolagens produktutbud. Vi kan utveckla tjänster direkt i företagets miljö eller i en molntjänst.

På Profit Software är vi lika hemmastadda med att arbeta med gamla system som moderna tekniska lösningar. Vi är väl förtrogna med de system som används i de flesta nordiska banker genom tidigare projekt där vi varit delaktiga.

Helhetsdrift

Vi på Profit Software förstår väl att det kräver mer än enbart investeringar i IT-lösningar för att driva bankrörelse. Tillsammans med oss skapar du en stabil grund och kan fokusera på själva affärsverksamheten – vi tar gärna hand om din produktionssupport och applikationshantering. Vi erbjuder också rapporterings-, utbildnings-, stöd- och rådgivningstjänster.

Läs mer:

Projekthantering

Planering, hantering och leverans av projekt inom utsatt tid och givna budgetramar från början till slut hör till Profit Softwares starkaste sidor. Våra team har deltagit i många multileverantörsprojekt, underlättat och samordnat gemensamma verksamheter och tillhandahållit ITIL-servicehantering. Vi vet hur viktigt det är med en fungerande kommunikation och vi får saker och ting att hända – fråga gärna våra nöjda kunder.

Analystjänster

Profit Softwares lösningar för ledning genom information bidrar till en smartare affärsverksamhet och bättre beslutsfattande. Läs mer om våra analystjänster:

Tjänsteintegrering

Profit Software har gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta i krävande miljöer. Vid behov hjälper våra experter dig med arkitekturdesign, integrering och servicekanaler, molntjänster, elektroniska transaktioner och tjänstedesign.

Användarupplevelse & Servicedesign

Vi hjälper dig skapa tjänster som stöder dina verksamhetsmål. Vårt team som är specialiserat på finanssektorn utgörs av experter på planering av användargränssnitt och användarupplevelse samt servicedesign. Vårt team behärskar alla delområden inom planering, från facilitering av workshops till säkerställande av en utmärkt användarupplevelse.

Kontakt

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Sales Director

Timo Rantanen

Timo Rantanen

Technology Lead