Kontinuerliga tjänster (Application Operations)

Vi gör din affärsverksamhet smidigare

Om det så är fråga om underhåll av affärskritiska applikationer eller utveckling av nya, finns vi till för dig. Profit Softwares kontinuerliga tjänster omfattar allt från affärsapplikationer och integreringar till datalagring och analystjänster. Vi har en gedigen affärskompetens inom finanssektorn och vi är väl förtrogna med såväl affärsverksamhetens livscykel som gällande myndighetskrav. Vi erbjuder också tjänster för administrering av databaser och vårt professionella team tar hand om monitorering och underhåll av företagets databasservrar.

Finansbranschen i kärnan av vår kompetens

Vi följer kontinuerligt upp utvecklingen inom finansbranschen. Vi har erfarenhet av de flesta applikationerna i drift och vår kärnkompetens omfattar ytterligare underhåll, integrationer och annan programvaruutveckling. Vi hjälper till med allt från hantering av kärnbanks- och molnmiljöer till investering och riskhantering.

Vår kärnkompetens

 • Bred kännedom om finansbranschen, dess tekniska omgivning och själva affärsverksamheten
 • Utvidgad service desk: vi kombinerar underhåll och kontinuerlig service – i stället för att reagera på utmaningar lyfter vi din affärsverksamhet till en ny nivå
 • Strukturen och komponenterna i vår lösning bildar en modulbaserad och välfungerande helhet som omfattar alla processer
 • Tjänsterna bygger på bästa praxis inom branschen, t.ex. ITIL

Fördelar

 • Förståelse för livscykelhantering av olika avtal
 • Lokala experter som talar ”samma språk”
 • Omfattande responstider årets alla bankdagar (24/7)
 • Inga tekniska begränsningar

Övriga lösningar

Tekniska verktyg

 • Database Administration (SQL Server, DB2)
 • BizTalk, Frends, OSB, Mule
 • Azure, AWS, Google 

Kontakt

Försäljning:

Jari Alasuvanto

Jari Alasuvanto

Sales Manager

Ytterligare information:

Sami Lehtisaari

Sami Lehtisaari

Project Manager